Muzeul Bucovinei

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației  nr. 4597 / 2021, modificată și completată prin Ordinul  Ministrului Educației  nr. 5195 / 2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Educației  nr. 4597 / 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

La concurs pot candida cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții (art. 3 alin. 1 din Metodologie):

  1. a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
  2. b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. d) Au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. e) Nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.

În perioada 15 – 26 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologie, dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată, pentru utilizarea căreia a fost elaborată Procedura nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Probele de interviu se vor desfășura în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021.

Lista funcțiilor de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs (Anexă), metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, calendarul concursului, procedura privind utilizarea platformei de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230520638, de luni până vineri, între orele 8 – 16,00.

Anexă – Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea 2021

 

Nr. crt.

Unitatea de învățământ Funcția de conducere Nr.

de funcții de conducere

Obs.
1. Școala Gimnazială „Luca Arbure” Arbore Director 1  
2. Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata Director 1  
3. Școala Gimnazială Nr. 3 Baia Director 1  
4. Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia Director 1  
5. Școala Gimnazială Bălăceana Director 1  
6. Școala Gimnazială Bălcăuți Director 1  
7. Școala Gimnazială Berchișești Director 1  
8. Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca Director 1  
9. Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești Director 1  
10. Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia Director 1  
11. Școala Gimnazială Bosanci Director 1  
12. Școala Gimnazială Botoșana Director 1  
13. Școala Gimnazială Breaza Director 1  
14. Școala Gimnazială Brodina Director 1  
15. Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni Director 1  
16. Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broșteni Director adjunct 1  
17. Școala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești Director 1  
18. Școala Gimnazială Burla Director 1  
19. Școala Gimnazială Pârteștii de Sus Director 1  
20. Grădinița Cu Program Normal ”Stejărelul” Cajvana Director 1  
21. Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana Director 1  
22. Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana Director adjunct 2  
23. Școala Gimnazială Calafindești Director 1  
24. Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc Director 1  
25. Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc Director adjunct 1  
26. Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc Director 1  
27. Școala Gimnazială „Teodor V. Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc Director 1  
28. Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc Director adjunct 1  
29. Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc Director 1  
30. Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc Director 1  
31. Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc Director adjunct 1  
32. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc Director 1  
33. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc Director adjunct 1  
34. Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc Director 1  
35. Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc Director 1  

 

36. Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului Director 1  
37. Școala Gimnazială „Stefan Cel Mare” Cârlibaba Director 1  
38. Școala Gimnazială Ciocănești Director 1  
39. Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu Director 1  
40. Școala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comănești Director 1  
41. Școala Gimnazială „Constantin Blanaru” Cornu Luncii Director 1  
42. Școala Gimnazială Băișești Director 1  
43. Școala Gimnazială Coșna Director 1  
44. Școala Gimnazială Crucea Director 1  
45. Școala Gimnazială Măriței Director 1  
46. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca Director 1  
47. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca Director adjunct 1  
48. Școala Gimnazială Budeni Director 1  
49. Școala Gimnazială Gulia Director 1  
50. Școala Gimnazială „Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari Director 1  
51. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor Director 1  
52. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor Director adjunct 1  
53. Școala Gimnazială Dorna Arini Director 1  
54. Școala Gimnazială Dornești Director 1  
55. Școala Gimnazială Drăgoiești Director 1  
56. Școala Gimnazială „Luca Gavril” Drăgușeni Director 1  
57. Grădinița cu Program Normal „Dumbrava Minunată” Dumbrăveni Director 1  
58. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni Director 1  
59. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni Director adjunct 2  
60. Grădinița cu Program Normal „Voinicelul” Fălticeni Director 1  
61. Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio” Fălticeni Director 1  
62. Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni Director 1  
63. Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni Director adjunct 1  
64. Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni Director 1  
65. Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni Director adjunct 1  
66. Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni Director 1  
67. Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni Director adjunct 1  
68. Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni Director 1  
69. Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni Director 1  
70. Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni Director adjunct 1  
71. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni Director 1  
72. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni Director adjunct 2  
73. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni Director 1  
74. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni Director adjunct 2  
75. Grădinița Specială Fălticeni Director 1  
76. Clubul Copiilor Fălticeni Director 1  
77. Școala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare Director 1  
78. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bănești Director 1  
79. Școala Gimnazială Oniceni Director 1  
80. Școala Gimnazială Bucșoaia Director 1  
81. Școala Gimnazială Bucșoaia Director adjunct 1  
82. Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi Director 1  
83. Școala Gimnazială Frătăuții Vechi Director 1  
84. Școala Gimnazială Frătăuții Vechi Director adjunct 1  
85. Școala Gimnazială „Ion Suhane” Frumosu Director 1  
86. Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei Director 1  
87. Școala Gimnazială „Samson Bodnarescu” Gălănești Director 1  
88. Școala Gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămești Director 1  
89. Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grănicești Director 1  
90. Grădinița cu Program Normal „Lumea Copilăriei” Gura Humorului Director 1  
91. Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Gura Humorului Director 1  
92. Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului Director 1  
93. Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului Director 1  
94. Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului Director 1  
95. Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului Director adjunct 1  
96. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului Director 1  
97. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului Director adjunct 2  
98. Clubul Copiilor Gura Humorului Director 1  
99. Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului Director 1  
100. Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului Director adjunct 1  
101. Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului Director 1  
102. Școala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănțești Director 1  
103. Școala Gimnazială Hârtop Director 1  
104. Școala Gimnazială „I.G.Sbiera” Horodnic De Jos Director 1  
105. Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic De Sus Director 1  
106. Școala Gimnazială ”Maria Cantacuzino” Horodniceni Director 1  
107. Școala Gimnazială „Liviu Suhar” Iacobeni Director 1  
108. Școala Gimnazială Nr. 1 Iaslovăț Director 1  
109. Școala Gimnazială Nr. 2 Iaslovăț Director 1  
110. Școala Gimnazială „Simion Florea Marian” Ilișești Director 1  
111. Școala Gimnazială Ipotești Director 1  
112. Școala Gimnazială Ipotești Director adjunct 1  
113. Școala Gimnazială „Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei Director 1  
114. Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” Liteni Director 1  
115. Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” Liteni Director adjunct 2  
116. Școala Gimnazială Rotunda Director 1  
117. Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini Director 1  
118. Școala Gimnazială „Krystyna Bochenek” Poiana Micului Director 1  
119. Grădinița Cu Program Prelungit Marginea Director 1  
120. Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea Director 1  
121. Școala Gimnazială Nr. 3 Marginea Director 1  
122. Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea Director 1  
123. Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea Director adjunct 1  
124. Școala Gimnazială Milișăuți Director 1  
125. Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei Director 1  
126. Școala Gimnazială Moara Nica Director 1  
127. Școala Gimnazială Moldova Sulița Director 1  
128. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița Director 1  
129. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița Director adjunct 1  
130. Școala Gimnazială Baineț Director 1  
131. Școala Gimnazială Ostra Director 1  
132. Școala Gimnazială Păltinoasa Director 1  
133. Școala Gimnazială Panaci Director 1  
134. Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii De Jos Director 1  
135. Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți Director 1  
136. Școala Gimnazială „Constantin Morariu” Pătrăuți Director adjunct 1  
137. Școala Gimnazială Poiana Stampei Director 1  
138. Școala Gimnazială Poieni Solca Director 1  
139. Școala Gimnazială Pojorata Director 1  
140. Școala Gimnazială Preutești Director 1  
141. Școala Gimnazială Preutești Director adjunct 1  
142. Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna Director 1  
143. Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni Director 1  
144. Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul” Rădăuți Director 1  
145. Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Rădăuți Director 1  
146. Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuți Director 1  
147. Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Rădăuți Director 1  
148. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți Director 1  
149. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți Director adjunct 1  
150. Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți Director 1  
151. Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți Director 1  
152. Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți Director 1  
153. Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți Director adjunct 1  
154. Colegiul Tehnic Rădăuți Director 1  
155. Colegiul Tehnic Rădăuți Director adjunct 1  
156. Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți Director 1  
157. Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți Director adjunct 1  
158. Școala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți Director 1  
159. Clubul Copiilor Rădăuți Director 1  
160. Clubul Sportiv Școlar Rădăuți Director 1  
161. Școala Gimnazială Râșca Director 1  
162. Școala Gimnazială Sadova Director 1  
163. Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” Salcea Director 1  
164. Școala Gimnazială ”Cristofor Simionescu” Plopeni Director 1  
165. Școala Gimnazială Neagra Șarului Director 1  
166. Școala Gimnazială Satu Mare Director 1  
167. Școala Gimnazială „Dimitrie Pacurariu” Șcheia Director 1  
168. Școala Gimnazială Șerbăuți Director 1  
169. Școala Gimnazială Siminicea Director 1  
170. Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret Director 1  
171. Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret Director adjunct 1  
172. Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret Director 1  
173. Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret Director adjunct 1 Conform art.I, alin. 3. (2) din O.M.E. nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la O.M.E. nr. 4597/2021
174. Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina Director 1  
175. Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca Director 1  
176. Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca Director adjunct 1  
177. Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja Director 1  
178. Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja Director adjunct 1  
179. Școala Gimnazială Stroiești Director 1  
180. Școala Gimnazială Stulpicani Director 1  
181. Grădinița Cu Program Normal „Obcini” Suceava Director 1  
182. Grădinița Cu Program Normal „Țăndărică” Suceava Director 1  
183. Grădinița Cu Program Prelungit „Gulliver” Suceava Director 1  
184. Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Suceava Director 1  
185. Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindel” Suceava Director 1  
186. Grădinița Cu Program Prelungit „1-2-3” Suceava Director 1  
187. Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava Director 1  
188. Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava Director adjunct 1  
189. Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava Director 1  
190. Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava Director adjunct 1  
191. Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava Director 1  
192. Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava Director adjunct 1  
193. Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava Director 1  
194. Școala Gimnazială nr. 6 Suceava Director 1  
195. Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava Director 1  
196. Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava Director 1  
197. Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava Director 1  
198. Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava Director adjunct 1  
199. Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava Director 1  
200. Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava Director adjunct 1  
201. Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava Director 1  
202. Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava Director adjunct 1  
203. Colegiul Național „Ștefan Cel Mare” Suceava Director 1  
204. Colegiul Național „Ștefan Cel Mare” Suceava Director adjunct 1  
205. Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Director 1  
206. Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava Director adjunct 1  
207. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava Director 1  
208. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava Director adjunct 1  
209. Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava Director 1  
210. Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava Director adjunct 1  
211. Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava Director 1  
212. Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava Director adjunct 1  
213. Liceul cu Program Sportiv Suceava Director 1  
214. Liceul cu Program Sportiv Suceava Director adjunct 1  
215. Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava Director 1 Conform art.I, alin. 3. (3) din O.M.E. nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la O.M.E. nr. 4597/2021
216. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava Director 1  
217. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava Director adjunct 1  
218. Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava Director 1  
219. Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava Director adjunct 1  
220. Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava Director 1  
221. Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava Director adjunct 1  
222. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava Director 1  
223. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava Director adjunct 1  
224. Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava Director 1  
225. Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava Director adjunct 1  
226. Școala Postliceală Sanitară Suceava Director 1  
227. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava Director 1  
228. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava Director adjunct 2  
229. Palatul Copiilor Suceava Director 1  
230. Școala Gimnazială „Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița Director 1  
231. Școala Gimnazială Todirești Director 1  
232. Școala Gimnazială „Academician H. Mihaescu” Udești Director 1  
233. Școala Gimnazială „Academician H. Mihăescu” Udești Director adjunct 1  
234. Școala Gimnazială Ulma Director 1  
235. Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei Director 1  
236. Școala Gimnazială Valea Moldovei Director 1  
237. Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama Director 1  
238. Grădinița cu Program Normal „Căsuța Poveștilor” Vatra Dornei Director 1  
239. Grădinița Cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Vatra Dornei Director 1  
240. Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei Director 1  
241. Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei Director 1  
242. Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei Director 1  
243. Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei Director 1  
244. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei Director 1  
245. Clubul Copiilor Vatra Dornei Director 1  
246. Clubul Sportiv Școlar Vatra Dornei Director 1  
247. Școala Gimnazială Vatra Moldoviței Director 1  
248. Școala Gimnazială Verești Director 1  
249. Școala Gimnazială Corocăiești Director 1  
250. Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos Director 1  
251. Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos Remezau Director 1  
252. Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus Director 1  
253. Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus Director adjunct 2  
254. Școala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus Director 1  
255. Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus Director 1  
256. Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus Director 1  
257. Școala Gimnazială Bivolărie Director 1  
258. Liceul Tehnologic Special Bivolărie Director 1  
259. Liceul Tehnologic Special Bivolărie Director adjunct 1  
260. Școala Gimnazială Voitinel Director 1  
261. Școala Gimnazială ”Dr. Simion Și Metzia Hîj” Volovăț Director 1  
262. Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești Director 1  
263. Școala Gimnazială Zamostea Director 1  
264. Școala Gimnazială Zvoriștea Director 1  

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava