Guvernul a aprobat miercuri Programul Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat destinat constituirii unui fond de locuinţe destinate închirierii, la nivel naţional, care să permită accesul tuturor persoanelor la o locuinţă care să respecte standardele de locuit, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. “Este un proiect pilot derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin ANL. Programul se va realiza prin încheierea de contracte de concesiune de lucrări publice şi are scopul de a permite accesul la o locuinţă a persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a o achiziţiona de pe piaţa liberă”, a afirmat Dan Suciu.

Purtătorul de cuvânt al Executivului a menţionat că terenurile destinate acestor construcţii aparţin domeniului public al statului şi vor fi transferate pe durata utilizării clădirilor. Finanţarea proiectării, construcţiei şi exploatării locuinţelor se asigură de către investitorii privaţi din surse proprii sau atrase, în timp ce Agenţia Naţională pentru Locuinţe va finanţa structurarea economică, tehnică şi juridică a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor necesare implementării Programului, din surse de la bugetul de stat.

Investitorii privaţi vor primi în contrapartida locuinţelor realizate, o cotă-parte din chiriile încasate, însoţită de plata unor plăţi unitare periodice, ce urmează a fi rambursate, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Lucrările de viabilizare şi dotările tehnico-edilitare se vor asigura de către autorităţile publice locale şi/sau de către investitori, în conformitate cu contractele încheiate de ANL cu unităţile administrativ-teritoriale şi/sau investitorii privaţi, modalitatea de realizare a acestora fiind analizată pentru fiecare proiect în parte. Astfel, lucrările de viabilizare şi tehnico-edilitare din exteriorul perimetrului destinat locuinţelor se vor realiza de către autorităţile publice locale, finanţarea fiind asigurată din surse de la bugetul de stat şi/sau bugetul local. Cu privire la lucrările de viabilizare şi tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinat locuinţelor, acestea se pot realiza fie de către autoritatea publică locală, în măsura în care se pot aloca fonduri în acest sens, fie de către investitorul privat în cadrul contractului de concesiune.

Pentru asigurarea rentabilităţii proiectului, se prevede că Agenţia Naţională pentru Locuinţe va iniţia procedura de atribuire a contractului de concesiune numai după începerea lucrărilor de viabilizare şi tehnico-edilitare până la limita perimetrului destinat construcţiei de locuinţe.

Investitorul privat este cel care, pe lângă asumarea construcţiei, va administra locuinţele construite, colectând chiriile şi cheltuielile de întreţinere. La încetarea contractului de concesiune, activele realizate în cadrul Programului rămân în domeniul public al statului şi administrarea ANL.
ANL va constitui o bază de date care va centraliza toate solicitările pentru realizarea de locuinţe prin Program, formulate de autorităţile publice locale şi/sau centrale, precum şi datele privind terenurile disponibile şi/sau construcţiile nefinalizate în diverse stadii de execuţie aflate în proprietatea acestora, inclusiv situaţia reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit.

Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare. Cererile privind repartizarea de locuinţe realizate prin Program se analizează de comisii constituite în acest scop.

Solicitantul unei astfel de locuinţe, precum şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, nu trebuie să deţină o altă locuinţă în proprietate exclusivă şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Titularul cererii de locuinţă trebuie să aibă contract de muncă, cu o vechime minimă neîntreruptă de cel puţin un an. De asemenea, venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinţă trebuie să fie de cel puţin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie. De asemenea, există o serie de criterii de ierarhizare cu un punctaj aferent.

Cuantumul chiriei nu poate fi mai mare decât o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decât valoarea stabilită de amortizarea locuinţei pe perioada normată de viaţă. Sumele încasate din chirii se vor distribui conform prevederilor legale, astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat şi 20% din cuantum revine ANL.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai precizat că Executivul a decis să transmită EUROSTAT contractul cadru pe baza căruia se încheie contractul cu investitorul privat pentru a se face analiza de impact asupra bugetului. “Aşteptam rezultatul analizei  şi atunci vedem în ce măsură proiectul are sustenabilitate şi poate merge mai departe”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava