A fost emis ordinul de ministru privind instrucțiunile pentru crearea și /sau întãrirea capacitãții sistemului de învãțãmânt preuniversitar prin învãțare on-line. Documentul precizeazã mãsuri specifice pentru desfãșurarea procesului de învãțare on-line din învãțãmântul preuniversitar.

Ministerul Educației și Cercetãrii pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și pãrinților o colecție de resurse necesare continuãrii învãțãrii în mediul on-line. În portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) sunt centralizate platforme de învãțare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de învãțare destinate formãrii și susținerii cadrelor didactice.

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizatã de unitãțile de învãțãmânt, iar toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunãtãțirea accesului la învãțare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învãțãmântului din România (SIIIR). Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice și al unitãților de învãțãmânt la resurse pentru învãțarea on-line.

Ministerul Educației și Cercetãrii poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module sã fie realizatã on-line. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se specificã și responsabilitãțile inspectoratelor școlare, ale unitãților de învãțãmânt preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și pãrinților.

Inspectoratele școlare în colaborare cu unitãțile de învãțãmânt și cu autoritãțile locale vor identifica soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice și a conectãrii la internet a unitãților de învãțãmânt. Toate datele privind desfãșurarea procesului de predare-învãțare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetãrii.

În cadrul instrucțiunii elaborate de Ministerul Educației și Cercetãrii, unitãțile de învãțãmânt vor verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practicã activitãțile suport pentru învãțarea on-line. Conducerea fiecãrei unitãți de învãțãmânt va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educaționale, iar împreunã cu învãțãtorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un program sãptãmânal care include activitãți de învãțare  on-line pentru fiecare disciplinã de studiu.

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetãrii prevede și o serie de activitãți pe care cadrele didactice trebuie sã le desfãșoare în cazul suspendãrii cursurilor în unitãțile de învãțãmânt.

Instrucțiunea pentru crearea și/ sau întãrirea capacitãții sistemului de învãțãmânt preuniversitar prin învãțare on-line mai prevede și faptul cã la reluarea activitãții de predare-învãțare-evaluare în unitãțile de învãțãmânt, activitatea suport pentru învãțarea on-line poate fi valorificatã de cadrul didactic prin calificativ sau notã cu acordul elevului sau al pãrintelui/tutorelui legal.

Unitãțile de învãțãmânt vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendãrii cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activitãțile de învãțare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat dupã reluarea cursurilor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava