Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava informează că semestrul doi demarează cu acţiunea de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele tehnologice. Acțiunea se înscrie în contextul Campaniei europene pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2018-2019 – „LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PRIN MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR PERICULOASE” care se concentrează asupra substanțelor periculoase, având drept scop creşterea gradului de conștientizare privind riscurile generate de substanţele periculoase și promovarea unei culturi a prevenirii la locurile de muncă din întreaga Uniune Europeană. Acțiunea vine în continuarea „Acţiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa substanţelor periculoase”, desfăşurate în anul 2018 şi care a relevat în mod deosebit necesitatea continuării şi aprofundării acţiunilor de informare şi control privind substanţele chimice periculoase. Ca urmare, acţiunea din anul 2019 nu mai vizează producătorii de substanţe chimice periculoase, ci doar agenţii economici care utilizează aceste substanţe în procesele tehnologice. Întreprinderile care utilizează o substanță ca atare sau într-un amestec, în cursul activităților lor industriale sau profesionale sunt consideraţi „utilizatori din aval”. Principalele obligații și acțiuni prevăzute pentru aceştia sunt:

  • să identifice, în fișele cu date de securitate primite, măsurile corespunzătoare prevăzute și să le pună în aplicare;
  • în cazul în care primesc un scenariu de expunere, să verifice dacă utilizările din unitate ale substanţei se regăsesc în acesta și dacă sunt respectate condițiile descrise în scenariu;
  • în cazul în care utilizarea din unitate nu este prevăzută de niciun scenariu de expunere, să comunice cu furnizorul pentru a face ca utilizarea respectivă să fie inclusă într-un scenariu de expunere;
  • să contacteze furnizorii atunci când au apărut informații noi despre pericolul pe care îl prezintă substanța sau amestecul, sau în cazul în care consideră că măsurile de administrare a riscurilor nu sunt adecvate;
  • dacă sunt formulatori sau fabricanţi de articole, trebuie să furnizeze informații corespunzătoare clienților, pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță;
  • trebuie să respecte obligațiile legate de autorizarea sau restricționarea substanței pe care o utilizează. Informațiile și condițiile care trebuie respectate sunt indicate de obicei în fișa cu date de securitate.

Acțiunea se derulează începând cu sesiuni de informare a angajatorilor prilej cu care se vor prezenta sub o formă concentrată, informaţii privind Fişele cu date de securitate şi Obligaţiile utilizatorilor din aval. De asemenea, se va face o trecere în revistă a legislaţiei aplicabile în domeniu. Nu se va trece la etapa următoare decât după efectuarea sesiunii de informare. Va urma etapa efectuării controalelor ce va fi centrată pe utilizarea unor check-list-uri. Reamintim faptul că, pentru substanţele clasificate ca fiind cancerigene şi mutagene prezente la locul de muncă, prevederile H.G. 1.218/2006, modificată, se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă şi/sau specifice din H.G. 1.093/2006, modificată, privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

De asemenea, în cursul controalelor, inspectorii de muncă vor îndruma angajatorii cu privire la obligaţiile acestora conform REACH. Pentru cazurile grave de încălcare ale prevederilor REACH, vor fi sesizate autorităţile competente. Pe parcursul controalelor, vor fi efectuate fotografii, care să surprindă atât neconformităţi, cât şi exemple de bune practici. Acestea vor fi transmise la Inspecţia Muncii odată cu raportarea rezultatelor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava