Comenzi MOPAN Suceava

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare, în cadrul Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparenteObiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Cererea de proiecte nr. CP 4/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 are drept solicitanți eligibili unităţi administrativ-teritoriale (judeţe și orașe organizate ca municipii) și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (sectoarele municipiului Bucureşti).

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

Pentru regiunea mai dezvoltată:

Cod apel: POCA/115/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

ü       Titlu: CP4/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității

Pentru regiunile mai puțin dezvoltate:

ü       Cod apel: POCA/118/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

ü      Titlu: CP4/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității

Odată cu lansarea cererii de proiecte nr. CP 4/2017, este pus la dispoziția potențialilor beneficiari, Ghidul solicitantului cu anexele aferente, care poate fi accesat la adresa www.poca.ro.

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte sunt alocate următoarele sume: 3.600.000 lei, pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov); 67.300.000 lei, pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord Est, Sud Est, mai puțin zona vizată de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), care are o alocare distinctă, Sud, Sud Vest, Vest, Nord Vest, Centru); 1.050.000 lei, pentru zona vizată de SIDDDD.

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor fi în concordanță cu măsurile stabilite în Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 și vor contribui la atingerea rezultatelor de program: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, precum și cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de aceste proiecte.

Părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare până la data de 24 martie 2017.

* * *

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) – obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.

Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava