MOPAN Suceava

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune astăzi consultării publice trei proiecte de decizie, toate urmărind actualizarea legislației secundare privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal, în concordanță cu evoluția cadrului legislativ primar din acest domeniu.

Cele trei proiecte au în vedere reglementarea condițiilor și a procedurii de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, actualizarea drepturilor și obligațiilor aferente calității de furnizor de serviciu universal, precum și optimizarea procesului de evaluare a modului în care furnizorul de serviciu universal respectă obiectivele de calitate stabilite în sarcina sa. Modificările propuse de Autoritate transpun în legislația secundară prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, ultimele prevederi ale acestui act normativ intrând în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Astfel, pe fondul modificării în legislația primară a mecanismului de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM va stabili existența și cuantumul acestui cost, pe care îl va comunica Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), urmând ca mecanismul de compensare a costului net, precum și sursele de finanțare să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa MCSI.

În conformitate cu dispozițiile Deciziei președintelui ANCOM privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. (CNPR) ca furnizor de serviciu universal poștal, acestuia îi reveneau o serie de obligații, inclusiv cu privire la furnizarea serviciilor care au ca obiect volume mari de trimiteri poștale. În contextul în care, prin intermediul prevederilor legislației primare, au fost definite o serie de trimiteri poștale în număr mare, acestea fiind totodată eliminate din sfera obligațiilor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM propune implicit, prin consultarea publică lansată astăzi, revizuirea dispozițiilor corespunzătoare din decizia de desemnare.

Totodată, având în vedere modificarea, la nivelul legislației primare, a categoriilor de trimiteri care fac obiectul cerințelor de calitate pe care furnizorul de serviciu universal trebuie să le respecte, ANCOM consideră necesară și actualizarea prevederilor legislației secundare referitoare la condițiile și procedura de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate, astfel încât acestea să vizeze exclusiv trimiterile de corespondență interne din cea mai rapidă categorie standard din sfera serviciului universal.

Proiectele de decizie supuse consultării publice propun o serie de modificări ale prevederilor cuprinse în două decizii emise anterior de Autoritate, mai exact Decizia nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale și, corelat, Decizia nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, urmând să abroge, în plus, Decizia nr. 583/2014 privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a respectării de către Compania Naţională Poşta Română S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare și Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013.

Cele trei proiecte ale deciziilor președintelui ANCOM pot fi accesate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 30.09.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa şi monitoriza calitatea serviciului de internet, accesaţi www.netograf.ro.

ANCOM actualizează o serie de reglementări din sfera serviciului universal poștal, 10.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Economic
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava