ANCOM lansează în consultare publică proiectul de decizie privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024, în vederea furnizării de către aceasta a tuturor serviciilor din sfera serviciului universal, pe întregul teritoriu național.

Procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal

Conform prevederilor legale în vigoare, ANCOM are obligația de a desemna, până la data de 31 decembrie 2019, unul sau mai mulți furnizori de serviciu universal pentru a asigura furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal pe întreg teritoriul național.

Prin urmare, ANCOM a publicat un anunț privind intenția desemnării unui furnizor de serviciu universal pentru furnizarea tuturor serviciilor din sfera serviciului universal. Până la împlinirea termenului limită de depunere a cererilor de desemnare conform anunțului, respectiv data de 06 noiembrie 2019, a fost înregistrată o singură cerere de desemnare, și anume din partea CNPR. Rezultatele procesului de analiză a documentației depuse de CNPR s-au concretizat în sensul propunerii ANCOM pentru desemnarea CNPR ca furnizor de serviciu universal, în condițiile stabilite prin legislaţia în vigoare din domeniul serviciilor poștale.

Drepturile și obligațiile furnizorului de serviciu universal

În calitate de furnizor de serviciul universal, CNPR va beneficia, printre altele, de dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale şi de a încheia acorduri operaţionale, de a utiliza formularele internaționale specifice, precum și de dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora.

În vederea asigurării accesului utilizatorilor la serviciile din sfera serviciului universal, CNPR va avea, printre altele, obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, minim 5 zile pe săptămână, mai puțin în localitățile aflate în situații geografice excepționale unde frecvenţa de livrare stabilită de ANCOM este mai redusă.

Totodată, tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, uniforme, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, avându-se în vedere eficienţa economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, precum şi dezvoltarea reţelei poştale publice.

Serviciile incluse în sfera serviciului universal

Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate și pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale și serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu. Trimiterile în număr mare, astfel cum sunt definite de legislația din domeniul serviciilor poștale, nu sunt incluse în sfera serviciului universal.

Procesul de consultare publică

Proiectul Deciziei privind desemnarea Companiei Naţionale Poșta Română – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale poate fi consultat aici. Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor din sfera serviciului universal după data de 31 decembrie 2019, dată la care expiră calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR, se impune adoptarea în regim de urgență a acestui proiect de decizie, termenul de consultare fiind de 10 zile. Astfel, persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 09.12.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Informații suplimentare

În luna septembrie a acestui an, ANCOM a adoptat, în urma unui proces de consultare publică, o nouă procedură de desemnare a furnizorului de serviciu universal. Conform acestui act normativ, orice furnizor de servicii poştale poate fi desemnat furnizor de serviciu universal dacă este autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal și solicită desemnarea printr-o cerere către ANCOM.

Informații complete cu privire la procedura de desemnare sunt disponibile aici.

ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu semnal mobil a localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.

ANCOM propune desemnarea CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, 10.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Economic
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava