Lume lume hai la targ
MOPAN Suceava

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a organizat, în perioada 16-19 martie 2023, la Timișoara, cu sprijinul Ligii Studenților Facultății de Management în Producție și Transporturi (Liga MPT) și al Ligii Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații (LSFETc), o nouă ediție a sesiunii de formare Next EDU, de data aceasta sub egida proiectului „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”.

Sesiunea de formare și-a propus să sprijine organizațiile studențești în elaborarea, finanțarea, implementarea și evaluarea de campanii de advocacy la nivel local. În acest sens, au fost abordate 4 subiecte fundamentale, menite să ofere o perspectivă de ansamblu asupra activității de advocacy pe care organizațiile studențești trebuie să o întreprindă pentru a influența politice publice la nivel local, astfel încât acestea să fie favorabile dezvoltării mediului academic.

Pornind de la cadrul legislativ care reglementează modalitățile de implicare a actorilor din societatea civilă în procesul de elaborare a politicilor publice la nivel local, participanții au fost sprijiniți în a identifica nevoile beneficiarilor principali – în speță, studenții – și în a realiza o analiză a gradului în care acestea sunt adresate și satisfăcute în contextul actual. Astfel, vor fi elaborate și trimise de către organizațiile studențești 160 de cereri în baza Legii 544/2001 pentru a obține informații de la autoritățile publice locale.

Finanțarea unei campanii de advocacy reprezintă, de asemenea, o componentă esențială, complexă, care necesită o atenție deosebită, din moment ce influențează fundamental buna funcționare a unei astfel de acțiuni. O campanie de advocacy are nevoie să fie finanțată corespunzător, pentru a asigura consecvența acțiunii, calitatea înaltă a formării ofițerilor care expun nevoile reale ale grupului-țintă, suportul logistic necesar și buna funcționare a întregului ecosistem angrenat în a milita pentru îmbunătățirea politicilor publice la nivel local care vizează o anumită categorie socială.

Având ca principal factor determinant finanțarea, calitatea unei campanii de advocacy necesită o bună planificare, coordonare și angrenarea eficientă a resurselor umane, de timp, financiare. În acest sens, organizațiile studențești vor fi sprijinite în elaborarea a 80 de propuneri de politică publică, în acord cu dorințele  și nevoile stringente ale studenților.

Evaluarea rezultatelor obținute în urma unei campanii de advocacy este vitală pentru a identifica atât punctele forte, cât și cele slabe, analiză ce va servi drept punct de plecare pentru acțiuni similare viitoare, astfel încât se asigure transferul de informații coerent și consecvența eforturilor de reprezentare a intereselor studenților. ANOSR va realiza o diagnoză în urma demersurilor organizațiilor studențești de a elabora propuneri de politici publice la nivel local, astfel că, în baza experienței dobândite, va fi elaborat un plan strategic pentru fiecare organizație privind implicarea în procesul de advocacy, fiind realizat, totodată, un manual de sustenabilitate și dezvoltare organizațională pentru organizațiile membre ale federației.

ANOSR contribuie la creșterea gradului de competență a membrilor organizațiilor studențești responsabili de domeniul educațional, prin sesiuni de formare specifice, dar mai ales prin activități ample, cum este Next EDU, care creează și un context ce facilitează schimbul de bune practici între organizații și chiar formarea de grupuri de ONG-uri, care, prin eforturile lor conjugate, să obțină rezultate chiar mai spectaculoase, având mereu în vedere să răspundă la nevoile și interesele studenților din România.

În total, 114 studenți, din 40 de organizații studențești membre ANOSR, provenind din 13 centre universitare, au beneficiat de această sesiune de formare, având misiunea de a transmite și valorifica know-how-ul și informațiile dobândite, în cadrul organizațiilor de proveniență, într-o manieră adaptată nevoilor stringente ale acestora.

Sesiunea a făcut parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR în parteneriat cu AIESEC in Iceland și finanțat prin programul Active Citizens Fund România de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este formarea participanților în a deveni cetățeni mai activi, în special la nivelul comunităților locale, prin intermediul organizațiilor studențești din care fac parte și nu numai, acest lucru ducând la dezvoltarea și profesionalizarea ecosistemului ANOSR, prin crearea unei rețele naționale de organizații studențești active la nivel local în procesul de monitorizare a drepturilor studenților și proactive în procesul de inițiere și amendare a politicilor publice locale și naționale.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă invităm să accesați: https://anosr.ro/fdsc/.

ANOSR este federația studențească națională care își asumă reprezentarea studenților din România la nivel național și internațional, implicându-se decisiv pe parcursul celor 23 de ani de activitate în dezvoltarea învățământului superior românesc, asigurând colectarea nevoilor studenților și militarea pentru rezolvarea problemelor acestora la nivel național, crescând participarea studenților în luarea deciziilor la nivel local și național și influențând implementarea valorilor și priorităților europene. Organizațiile studențești membre ANOSR sunt actorul principal de democratizare a universităților și de monitorizare a activității acestora, prin implicarea studenților.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava