Consiliul Judeţean Suceava acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 din bugetul propriu al judeţului Suceava pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, conform Programului aprobat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele domenii:

  • Programele unităţilor de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
  • Asistenţă socială;
  • Acţiuni şi programe sportive;
  • Programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural.

Solicitanţi: persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial –  asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – şi cultele religioase recunoscute în România.

Scopul programului este realizarea unor obiective de interes public judeţean.

Toate propunerile eligibile sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare Punctaj
Cât de relevantă este propunerea pentru sfera de activitate a Consiliului Judeţean Suceava, respectiv pentru interesul public judeţean  ?

30

În ce măsură proiectul conţine obiective clare şi realizabile, din care să rezulte într-un mod fără echivoc interesul public judeţean?

20

Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă experienţă în managementul de proiect?Solicitantul şi/sau partenerii  au suficientă expertiză tehnică şi capacitate administrativă?

15

Dispun solicitantul şi/sau partenerii de surse de cofinanţare stabile şi suficiente?

10

Sunt activităţile propuse adecvate şi în concordanţă cu obiectivul şi rezultatul aşteptat? (prevăd un proces de evaluare internă, planul de acţiune este realist, metodologia este coerent stabilită, activităţile sunt detaliate)?

15

Conţine proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele proiectului? Cât de coerent este prezentat impactul proiectului?

10

Punctaj total maxim

100

 

Criteriul de acordare a finanţării este punctajul total al proiectului.

Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Suceava,  cam. 302 şi 320, telefon 0230/210148 – int.141 şi 142 şi de  pe site-ul instituţiei: www.cjsuceava.ro, unde este publicat  Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015 din bugetul propriu al judeţului Suceava pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 34 din 28.02.2015.

Pentru folosirea în mod operativ şi eficient a fondurilor, conform prevederilor art. 20, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 350/2005, solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Programul aprobat, la registratura Consiliului Judeţean Suceava, strada Ştefan cel Mare nr. 36, până la data de 31.03.2015, ora 16°°.

Evaluarea şi selecţia dosarelor se va efectua în perioada 01-30 aprilie 2015.

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 42 din  04.03.2015.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Consiliul Judetean Suceava

Consiliul Judeţean Suceava
Consiliul Judeţean Suceava
Suceava, Ştefan cel Mare nr. 36, 720026
Telefon: 0230 210 148 / Fax: 0230 222 839

SAV-COM Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava