• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

1. Informaţii generale privind locatorul: Comuna Scheia, judetul Suceava, tel/fax: 0230526587/ 0230526556, CUI: 4327421, reprezentant legal – primar Andriciuc Vasile

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: inchirierea pasunii aflate in domeniul privat al comunei Scheia, in suprafata de 277,02 ha.

2.1 Procedura aplicata: Licitatie – Etapa 1

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire ca urmare a unei solicitari scrise.
3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: secretariat.
3.3. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:
Pretul documentatiei este de 50 lei;
Taxa de participare este de 50 lei;
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2017 ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.05.2017 ora 11.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Scheia, secretariat.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Primaria comunei Scheia, 29.05.2017, ora 12.00.

6. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor: Acţiunea in justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului.

7. Alte informatii: In cazul in care, in urma desfasurarii primei licitatii nu vor fi depuse cel putin 3 oferte valabile pentru fiecare lot, licitatia se va relua pentru loturile care nu indeplinesc cerintele legale de validare, stabilindu-se un nou calendar al procedurii, conditiile de participare ramanand valabile. Daca nici dupa a doua licitatie nu se vor indeplini conditiile de adjudecare legale, se va aplica negocierea directa conform Instructiunilor afisate la sediul primariei.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Comunicate de presăPrimăria comunei Şcheia
Etichete
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava