• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

LICITATII DE MASA LEMNOASA
dupa cum urmeaza:

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru  masa lemnoasă pe picior , posibilitatea anului 2013, în volum de 2,6 mii mc, din fond forestier administrat, in data de 30 octombrie 2013,orele 09 00,  de la ocoalele silvice: Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cârlibaba, Stulpicani si Marginea.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de  23 octombrie2013, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.

B. LICITAŢIE DE  MASĂ  LEMNOASĂ  FASONATĂ ŞI APROPIATĂ  LA  DRUM  AUTO

şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ  PE SPECII  ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase

11435

mc

– Lemn rotund pentru cherestea fag

1197

mc

– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin

48

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari

72

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi

49

mc

– Lemn rotund pentru constructii

282

mc

– Lemn rotund şi despicat  pentru celuloză

153

mc

– Lemn foc

697

mc

TOTAL  MASĂ LEMNOASĂ  FASONATĂ

13933

mc

II. MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

– Cherestea

26,964

mc
– Grinzi

4,800

mc
– Lemn rotund pentru cherestea

132,633

mc
– Lemn rotund şi despicat  pentru celuloză

13,710

mc

– Lemn foc

112,750

mc
TOTAL  MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI

290,857

mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 30 octombrie 2013,  la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu  ora 930 .

La licitaţie următoarele ocoale silvice oferă masă lemnoasă: Brosteni, Crucea, Dorna Candreni, Vatra Dornei, Cirlibaba, Vama, Moldovița, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Mălini, Râşca, Dolhasca, Patrauti şi Adîncata.

Preselecţia şi înscrierea la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 23 octombrie 2013între orele 900-1600 ocazie cu care  fiecare  agent economic  va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

CONDITII GENERALE:

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro  și www.silvasv.ro   (opţiunea „licitaţii”).

La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava