DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

LICITATII DE MASA LEMNOASA 

dupa cum urmeaza:

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru  masa lemnoasă pe picior , posibilitatea anului 2013, în volum de 24,6 mii mc, din fondul forestier de stat si administrat, in data de 10 septembrie 2013,orele 13.30,  de la ocoalele silvice: Broșteni, Crucea, D.Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Pojorita, Vama, Moldovița, Solca, Marginea, Falcău, Râșca, Fălticeni și Dolhasca.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de  05 septembrie 2013, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.

ATENTIE: Produsele accidentale si de igiena se vor contracta in termen de maxim doua zile de la adjudecare, iar esalonarea si exploatarea acestora se va face in maxim 30 de zile

B. LICITAŢIE DE  MASĂ  LEMNOASĂ  FASONATĂ ŞI APROPIATĂ  LA  DRUM  AUTO

şi anume:

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ  PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase

12.763,24

mc

– Lemn rotund pentru cherestea fag

1.504

mc

– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin

58

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari

22

mc

– Lemn rotund şi despicat  pentru celuloză

290,56

mc

– Lemn foc

1.726

mc

TOTAL  MASĂ LEMNOASĂ  FASONATĂ

16.363,8

mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

-Cherestea rasinoase

3,847

mc
– Lemn rotund pentru cherestea

72,460

mc
– Lemn foc

9,100

mc
TOTAL  MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI

85,407

mc

Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat şi se va desfăşura în ziua de 10 septembrie 2013,  la sediul Direcţiei Silvice Suceava începând cu  ora 1030 .

La licitaţie următoarele ocoalele silvice oferă masă lemnoasă: Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cirlibaba, Pojorita, Vama, Moldovița, Stulpicani, Gura Humorului,  Solca, Marginea, Putna, Mălini, Râşca și Patrauti.

Preselecţia la licitaţie a persoanelor juridice va avea loc in data de 05 septembrie 2013 între orele 900-1600 ocazie cu care  fiecare  agent economic  va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Persoanele juridice admise pentru licitație vor constitui garanția de contractare astfel:

  • în ziua preselecției prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației;
  • ordin de plată vizat de bancă concomitent cu depunerea ofertelor;
  • numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.

Înscrierea persoanelor juridiceconstând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate face până la data de 10 septembrie 2013, ora 900.  Între orele 900 și 1030 se vor introduce în programul informatic numărul de înregistrare a ofertei și garanțiile.

Conditii generale:

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro  și www.silvasv.ro   (opţiunea „licitaţii”).

La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

SAV-COM Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava