„Activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2018 s-a concretizat în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil, mobil și imaterial din județul Vrancea, conform atribuțiilor principale pe care le are instituția noastră. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a derulat evenimente culturale importante, în parteneriate cu alte instituții de cultură sau asociații de profil din Vrancea sau din alte județe”, a declarat Traian Negulescu, director executiv al DJC Vrancea.

În ceea ce privește principala activitate a Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, în anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități:

•    au fost efectuate un număr de 101 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și în zona de protecţie a acestora

•    au fost eliberate un număr de 69 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora și 2 avize pentru reactualizarea Planului Urbanistic General a două comune din județul Vrancea

•    au fost eliberate un număr de 26 de avize de supraveghere arheologicăfost verificate un număr de 458 înștiințări privind vânzarea terenurilor din extravilan, reglementată prin Legea nr. 17/2014

•    a fost aplicată exercitarea dreptului de preemțiune a statului român pentru un număr de 18 monumente istorice, dintre care 8 în baza Legii nr. 422/2001, iar 10 în baza Legii nr. 17/2004

•    S-a declanșat din oficiu procedura de clasare în regim de urgență a Conacului ”Duiliu Zamfirescu” din satul Faraoane, Vrancea

•    A fost realizată documentația completă în vederea clasării monumentului funerar ”Maior Gh. Pastia” din Cimitirul Sudic.

În cursul activității de control și inspecție a monumentelor istorice din anul 2018 s-au dispus sancțiuni contravenționale cu avertisment. Astfel, au fost sancționați cu avertisment 6 proprietari sau administratori de monumente istorice. Două litigii generate de către sancțiunile contravenționale aplicate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea au fost finalizate în cursul anului 2018 prin hotărâri definitive: înlocuirea sancțiunii contravenționale a amenzii, cu sancțiunea contravențională a avertismentului, respectiv înlocuirea maximului amenzii aplicate cu minimul prevăzut de legislația în vigoare.

Urmare a controalelor repetate și a sancțiunilor contravenționale aplicate (avertisment, urmat de amenda contravențională) proprietarul monumentului istoric Gara Mărășești a întocmit documentația necesară și a obținut avizul prevăzut de Legea 422/2001 pentru reabilitarea monumentului istoric.

Cu privire la identificarea, clasarea și promovarea  patrimoniului mobil, în anul 2018,  Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus, spre clasare în categoria ”Tezaur”, Ministerului Culturii și Identității Naționale, bustul din bronz al omului politic Vintilă I.C. Brătianu, descoperit în anul 2017 la Cotești, operă de artă unicat realizată de către sculptorul Oscar Han în 1931, propunere definitivată prin clasarea acestuia în categoria juridică ”Fond” prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2368/07.05.2018.

Totodată, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a transmis spre avizare Ministerului Culturii și Identității Naționale, dosarul de acreditare depus la instituția noastră de către Muzeul Vrancei, acțiune definitivată prin acreditarea Muzeului Vrancei, cu toate secțiile sale, inclusiv a laboratorului de restaurare al muzeului.

În ceea ce privește monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 120/2006 privind monumentele de for public, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a transmis către patru primării adrese privind procedura de avizare a monumentelor de for public.

În 2018 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a fost implicată – în calitate de organizator, co-organizator sau partener – în 10 acțiuni culturale și de promovare a monumentelor istorice, exemplificate mai jos:

•    15 ianuarie 2018 – Ziua Culturii Naționale  – Spectacol extraordinar de muzică și poezie “Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”, eveniment organizat în parteneriat cu Teatrul Municipal “Mr. Gh. Pastia” Focșani.

    26 martie 2018  –  “România Mare în vechile hotare!” – Eveniment organizat la Liceul Teoretic “N. Bălcescu” din Medgidia, județul Constanța, dedicat Unirii Basarabiei cu România la 27.03.1918.

•    19 mai 2018 – “Noaptea muzeelor pe bicicletă”, editia a III-a, cu următorul traseu: Muzeul de Istorie Focșani – Casa lui Al. Vlahuță, sat Dragosloveni, comuna Dumbrăveni și retur.

•    8 iunie 2018  – “Povestind despre Unire” – Tur la Monumentele Unirii din Focșani – campanie de promovare a monumentelor istorice desfășurată în cadrul Târgului de carte, partener Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

•    25 august 2018  –  „Tribut Ecaterina Teodoroiu”, ed. a-II-a, tur ciclist desfășurat pe ruta: Mausoleul Focșani-Tifești-Panciu-Fitionești-Valea Glodului.

•    15 septembrie 2018 –  “Mausolee pe bicicletă”, ediția a IV-a, eveniment derulat  sub egida Zilelor Europene ale Patrimoniului.

•    28 septembrie 2018 –  „Un secol de muzică românească”, eveniment ce i-a avut ca protagoniști pe: Diana Jipa vioară, Ștefan Doniga pian, parteneri Asociația Culturală „Heart Core”, Colegiul Național Unirea Focșani.

•    9-18 octombrie 2018 – “Orchestra Unirea leagă orașele Unirii – Turneu internațional de concerte simfonice de muzică clasică românească”: Focșani, Iași, Chișinău, Cernăuți, București, Alba-Iulia.

•    24-26 octombrie 2018 – Colocviul “Patrimoniul Primului Război Mondial: monumente comemorative, câmpuri de luptă, documente de arhivă”.

•    12 decembrie 2018 – Evenimente de comemorare a jertfei eroilor căzuți în Primul Război Mondial în ”Bătălia Crăciunului” (22-27 decembrie 1916).

Facem precizarea că în 2018, evenimentul ”Mausolee pe biciletă” a fost nominalizat și a câștigat o mențiune în cadrul CSR Romanian Awards.

Transparență și comunicare. În vederea prezentării activității instituționale, în cursul anului 2018, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a dat publicității 6 comunicate de presă. În baza Legii nr. 544/2001 au fost transmise informații către 5 solicitanți și a fost formulat un răspuns la sesizarea depusă la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, în baza O.G. nr. 27/2002.

Nu în ultimul rând dorim să scoatem în evidență și activitatea în domeniul Resurse Umane a instituției, pe parcursul anului trecut fiind recrutat, prin concurs, un funcționar public. De asemenea, 3 funcționari publici din cadrul instituției au urmat, în 2018, programe de formare profesională.

Analiza comparativă a principalelor activități derulate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.

I. Protejarea patrimoniul imobil
A. Inspecții privind starea de conservare a monumentelor istorice:
•    50 – 2016
•    100 – 2017
•    101 – 2018
B. Avize privind protejarea monumentelor istorice eliberate:
•    55 – 2016
•    63 – 2017
•    71 – 2018
C. Avize supraveghere arheologică eliberate:
•    26 – 2016
•    33 – 2017
•    26 – 2018
D. Aplicarea exercitării dreptului de preemțiune:
•    6 – 2016
•    10 – 2017
•    18 – 2018
E. Obligații privind folosința monumentului istoric întocmite:
•    2 – 2016
•    3 – 2017
•    1 – 2018

II. Valorificarea patrimoniului mobil și imaterial
A. Inspecții privind starea de conservare, cercetare și identificare:
•    25 – 2015
•    31 – 2016
•    36 – 2017
•    11 –  2018
B. Bunuri culturale propuse pentru clasare:
•    19 – 2016
•    16 – 2017
•    1   – 2018

Raportul de activitate complet al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2018 poate fi studiat la adresa de internet: http://bit.do/eHoUP.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Cultural
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava