Cardul național de asigurări de sănătate pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă va fi testat și la Suceava. 334 de carduri au ajuns la Casa de Asigurări de Sănăte Suceava, iar aceasta le va transmite asiguraţilor cărora li se efectuează servicii medicale de dializă în cadrul celor 3 centre de dializă imcluse în program. În judeţul Suceava, cardurile naţionale vor fi testate la nivelul societăţilor comerciale „Nefromed BM” SRL Rădăuţi, “Avitum” SRL Suceava şi “Fresenius Nephrocare România” SRL Suceava.

Prin ordinul preşedintelui CNAS s-a aprobat testarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cărora li se acordă astfel de servicii de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu casele de asigurări de sănătate judeţene. Predarea-primirea cardurilor naţionale între CAS Suceava şi titularii acestora se va efectua pe baza unui proces-verbal. Procesul-verbal prevăzut în ordin conţine şi o parte de informare a asiguratului referitor la modul de utilizare al cardului naţional, parte care se va decupa şi se va înmîna asiguratului care ridica cardul. Persoana asigurată este astfel informată că acest card reprezintă modalitatea prin care poate fi identificat ca asigurat în sistemul naţional al asigurărilor sociale de sănătate, asigură dreptul la servicii medicale şi că prin utilizarea lui va confirma primirea acestor servicii. Se precizează, de asemenea, că pentru ca acest card să devină funcţional trebuie să fie activat. Astfel, medicul va solicita persoanei asigurate personalizarea PIN-ului (codului) de acces format din 4 cifre; acest cod (care trebuie reţinut de asigurat şi nu trebuie divulgat) va fi tastat personal de asigurat ori de cîte ori se va acorda serviciul de dializă.

Furnizorii de servicii de dializă vor activa cardurile naţionale predate titularilor la prima prezentare a acestora la centrul de dializă pentru efectuarea tratamentului de dializă, urmînd ca pacienţii să prezinte, obligatoriu, acest card înaintea fiecărei şedinţe de dializă.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Sănătate
SAV-COM Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava