Comenzi MOPAN Suceava

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis o scrisoare semnată de 71 de organizații studențești și federații/structuri de tineret adresată Guvernului României în care solicită emiterea de îndată a unui act normativ care să clarifice că Complexul Cultural-Sportiv STUDENȚESC „Tei” nu rămâne în subordinea Ministerului Sportului. Ridicăm, de asemenea, în această scrisoare întrebări relevante privind amplele probleme pe care Ministerul Sportului le are în administrarea propriului patrimoniu.

Având în vedere faptul că prin OUG 121/2021 s-a omis modificarea și clarificarea autorității publice centrale în subordinea căreia se află Casele de Cultură ale Studenților (CCS) și Complexul Cultural-Sportiv Studențesc „Tei” (CCSS Tei), orice fel de dubiu privind păstrarea lor în subordinea Ministerului Sportului trebuie evitat.

Din 1990 până în prezent patrimoniul din sfera tineretului dedicat studenților a fost vitregit constant. Hotărârea Guvernului nr. 539/1990, niciodată abrogată, reglementează fără echivoc implicarea pe care ar trebui să o poată avea organizațiile studențești la nivelul Caselor de Cultură. Cu toate acestea, rolul organizațiilor studențești în conducerea CCS-urilor și CCSS „Tei” a fost diminuat constant de Guvern până în 2020, când, ca urmare a demersurilor ANOSR, studenții au revenit în conducerea Caselor de cultură ale studenților și a CCSS „Tei”, ca membri ai Consiliului de administrație.

ANOSR reamintește că în decursul celor 30 de ani au existat multiple tentative de a deturna acest patrimoniu de la destinația principală – satisfacerea nevoilor studenților. CCSS „Tei” a rămas ultimul activ patrimonial consistent dedicat studenților din România din tot acest patrimoniu, iar mutarea sa în subordinea Ministerului Sportului ar reprezenta o lovitură dură și de neiertat pentru studenții din România.

Mai mult decât atât, este de natura evidenței faptul că majoritatea covârșitoare a atribuțiilor CCSS „Tei” n-are niciun fel de legătură cu Ministerul Sportului, în a cărui subordine CCSS „Tei” nu s-a aflat niciodată, pentru just temei. De fapt, este clar că o decizie de a subordona CCSS „Tei” Ministerului Sportului nu reprezintă nimic altceva decât inteția de a deturna complet obiectul de activitate a CCSS „Tei”, schimbându-i astfel destinația.

CCSS „Tei” ar trebui să urmărească ceea ce îi este destinat prin lege, adică să găzduiască, să formeze, să promoveze şi afirme talentele (inclusiv, dar nu doar sportive ale) studenţilor.  Subliniem clar că CCSS „Tei” trebuie să susțină ample manifestări culturale ale celor 175.000 de studenți din București, să le faciliteze practicarea sportului de agrement și să găzduiască schimburi culturale internaționale studențești. Cu alte cuvinte, CCSS „Tei” reprezintă cea mai mare infrastructură dedicată special studenților, în care aceștia pot organiza și participa la activități multi-disciplinare în același loc, beneficiind inclusiv de facilități de cazare și masă.

Mai mult decât atât, eventual menținere a CCSS „Tei” în subordinea Ministerului Sportului ridică, în mod justificat, o serie de întrebări:

  • Justifică transferarea la sport a CCSS „Tei” faptul că personalul nu a reușit să îl gestioneze potrivit destinației sale și în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în HG nr.801/2004?[1] Dacă aceștia consideră că nu au competențele necesare pentru a-și desfășura activitatea necesară pentru un complex cultural-sportiv studențesc, acest fapt denotă un proces de recrutare de slabă calitate. Așadar, pasul următor firesc este asigurarea posibilității resursei umane de a opta pentru posturi în structuri potrivite competențelor lor și nicidecum schimbarea destinației unei instituții publice pentru că personalul nu se consideră (și nu dovedește că este) competent pentru a răspunde unui serviciu de interes public, cu riscul de a vitregi cel puțin 175.000 de studenți de la a avea acces la baza materială dedicată lor. Instituțiile publice nu trebuie să-și schimbe destinația în funcție de preferințele resursei umane angajate (sau din cauză că resursa umană nu este calificată pentru destinația inițială), ci resursa umană trebuie angajată pe baza competențelor de a îndeplini atribuțiile respectivei instituții publice.
  • Patrimoniul sportiv al celor 42 de Direcții Județene pentru Sport și Tineret, cele 48 de cluburi sportive, 9 complexuri sportive naționale, un Centru Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, un Institut Național de Cercetare pentru Sport și un Muzeu al sportului, toate aflate în subordinea Ministerului Sportului, sunt atât de insuficiente încât Ministerul Sportului trebuie să preia singurul activ patrimonial consistent rămas la dispoziția studenților?
  • Dacă acest patrimoniu este insuficient, de ce Ministerul Sportului nu se axează pe recupa celor 218 baze sportive transferate către unitățile administrativ-patrimoniale sau celor 10 baze pierdute de Ministerul Sportului din culpa sa, Curtea de Conturi[2] concluzionând că „nu a acționat ca un bun administrator”?
  • De ce nu se preocupă Ministerul Sportului de verificarea menținerii destinației bunurilor date în administrare? Tot Curtea de Conturi afirmă că „deși menținerea destinației era o obligație stabilită în sarcina noilor proprietari, atât prin Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cât și prin mare parte din Hotărârile de Guvern prin care aceste baze sportive au fost transferate, la o parte dintre acestea nu s-a păstrat destinația inițială, unele fiind chiar desființate” și „chiar dacă MTS a avut cunoștință despre aceste cazuri prin informările făcute de entitățile subordonate, demersurile ulterioare, în puținele cazuri în care au fost făcute (de a urmări prin acțiuni de control respectarea prevederilor legale), nu au condus la remedierea acestor situații sau la revenirea acestor baze în domeniul public al statului și în administrarea MTS.”
  • Știe Ministerul Sportului care este patrimoniul pe care îl administrează, înainte de a solicita preluarea patrimoniului studenților? Curtea de Conturi afirmă că „un număr de 15 baze sportive pentru care conducerile entităților auditate au întocmit machetele înaintate de echipele de audit nu se regăsesc în situația MTS” și că „au fost constatate cazuri în care baza sportivă, deși nu se mai regăsea, la data de 31.12.2016, în administrarea entității auditate, figura totuși în situația MTS”.
  • Dacă infrastructura CCSS „Tei” nu a putut fi dezvoltată până acum așa cum ar trebui la TINERET, de ce trebuie acest aspect transformat într-o „pedeapsă” pentru studenți, pentru că din punct de vedere istoric ordonatorii principal și terțiar de credite nu au dezvoltat cele mai bune planuri de management, că au încheiat contracte (ce vizau imobilele) în detrimentul CCSS „Tei” sau că nu au avut capacitatea de a atrage finanțări pentru investiții pentru acest complex?

În plus, pe lângă toate cele de mai sus, este de notorietate faptul că scopul pentru care se dorește ca CCSS „Tei” să fie transferat la sport îl reprezintă asigurarea a încă unei infrastructuri pentru sportul de înaltă performanță. Componenta sportivă a complexului trebuia și trebuie să asigure în continuare infrastructura necesară ca aceștia să poată practica sport pentru sănătate – sport de agrement. În concret, dacă se transformă destinația acestuia, nu doar că studenților li se oprește accesul la spații pentru ample manifestări culturale locale, naționale și internaționale, ci și pentru practicarea sportului sportului pentru sănătate, accentul fiind pus, în această situația, pe cei care practică sportul de înaltă performanță.

Susținem misiunea pe care Ministerul Sportului trebuie să o îndeplinească în societate, însă nicidecum această misiune nu ar trebui să presupună tentativa de preluare a Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”, care trebuie să rămână dedicat studenților. Subordonarea față de Ministerul Sportului nu doar că nu oferă niciun fel de garanție în acest sens, ba chiar reprezintă un risc cert de deturnare a obiectului de activitate. Studenții din România trebuie să beneficieze de un CCSS „Tei” care își îndeplinește menirea și acționează în interesul studenților pe mai multe planuri ale sferei educației non-formale, în special în domeniul cultural-artistice și sportiv. Altminteri, după 30 de ani, actualul Guvern ar da „lovitura decisivă” pentru pierderea patrimoniului dedicat studenților.

[1] Având în vedere poziționarea Sindicatului Național Sport și Tineret, care a solicitat preluarea CCSS „Tei” de Ministerul Sportului – https://snst.ro/guvernul-a-uitat-de-casele-de-cultura-ale-studentilor/

[2] Curtea de Conturi, Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului în perioada 1990-2016 – https://bit.ly/305SKvA.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
SAV-COM Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava