Potrivit “Regulamentului privind statutul şi transferul jucătorilor de handbal”, Regulament disponibil pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Handbal (F.R.H.), jucătorii de handbal, legitimați la cluburile afiliate, se împart în două categorii: jucători cu contract sau jucători fără contract.

Sunt asimilați jucătorilor fără contract, jucătorii care nu primesc compensații bănești mai mari decât cele justificate de desfășurarea activității handbalistice. Prin “costuri justificate de desfășurarea activității handbalistice” se înțelege: costuri de transport, costuri de cazare și masă, costuri de asigurare și participare la antrenamente și competiții, echipament, costuri medicale. De asemenea sunt asimilați jucătorilor fără contract, jucătorii care primesc, pe lângă cele menționate, compensații bănești până la 250 lei lunar.

Jucătorii care primesc compensații bănești mai mari decât cele prevăzute la alineatul precedent sunt considerați “jucători cu contract”.

Jucătorul poate încheia cu un club sportiv, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condițiile legii.

În practică, apar situaţii când jucătorii nu-şi mai primesc salariul, primele de joc, indemnizațiile sau alte drepturi financiare, așa cum au fost acestea prevăzute prin condiţiile contractuale stabilite cu clubul sportiv unde îşi desfăşoară activitatea.Se pune astfel problema identificării, pe de o parte, a mijloacelor juridice la care pot recurge aceştia pentru recuperarea plăţilor restante, şi pe de altă parte, a modalităţilor în care cluburile se pot apăra împotriva unor eventuale abuzuri ale jucătorilor.

Unul dintre modurile de încetare a contractului individual de muncă sau a contractului de activitate sportivă, prevăzut prin dispoziţiile Regulamentului amintit mai sus, este denunţarea unilaterală de către una dintre părţi, contractul încetând la data rămânerii definitive a hotărârii Comisiei de memorii a F.R.H.. (Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Federaţiei Române de Handbal, Comisia de memorii este un organism cu atribuții jurisdicționale, care administrează, în scris, întreaga procedură de soluționare a cererilor ce-i sunt înaintate spre soluționare).

Condiţia prevăzută pentru denunţarea unilaterală este ca aceasta să se întemeieze pe o “justă cauză”. În caz contrar, denunţarea este interzisă, conform art. 8.7 din Regulament.

În consecinţă, dacă lipsa remunerării lunare a sportivului de către club s-a manifestat pentru o perioadă mai mare de 90 de zile de la scadența obligațiilor, şi nu are la bază un argument ce ar putea fi interpretat ca reprezentând “o justă cauză”, atunci sportivul poate denunţa unilateral contractul încheiat cu clubul. În această situaţie, Comisia de memorii a F.R.H. va obliga clubul sportiv la plata către jucător a unei compensații reprezentând valoarea totală a  drepturilor financiare cuvenite acestuia până la expirarea termenului contractului. De asemenea, în orice situație, compensația nu poate fi mai mică decât echivalentul drepturilor financiare cuvenite jucătorului pentru 3 luni contractuale calculate de la momentul denunțării.

Pe de altă parte, dacă există motive justificate ce îndreptăţesc clubul să procedeze la denunţarea unilaterală a contractului, Comisia de memorii a F.R.H. va obliga pe jucător la plata către club a unei compensații reprezentând 50% din drepturile contractuale, ce i-au fost achitate efectiv jucătorului până la momentul denunțării unilaterale, fără justă cauză a contractului, precum și din valoarea grilei de transfer, respectiv a grilei de formare plătită de către club. “Justa cauză” pentru denunţarea contractelor de către club poate fi reprezentată de  absenţa nemotivată a jucătorului de la antrenamentele şi jocurile oficiale ale echipei, pentru o perioadă mai mare de 10 zile consecutive sau 20 de zile neconsecutive

De menţionat este şi faptul că, prin contractele pe care le încheie cu respectarea legii, părțile pot stabili alte sancțiuni contractuale față de cele prevăzute de Regulamentul F.R.H., care să fie aplicate părții în culpă pentru încetarea sau neexecutarea contractului.

În consecinţă, denunţarea unilaterală de către una din părţi, a contractului individual de muncă sau a celui de activitate sportivă, trebuie să se întemeieze pe o justă cauză, prevederile “Regulamentului privind statutul şi transferul jucătorilor de handbal” reglementând procedura şi sancţiunile ce pot fi aplicate părţilor de către Comisia de memorii a F.R.H..

Av. Dr. Smaranda Colţa

Av. Gianina Poroşnicu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Juridic
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava