Consiliul Județean Suceava va scoate la concurs postul de administrator public al județului, rămas vacant după demisia lui Dan Ionuț Adomniței din această funcție. Concursul va cuprinde trei probe, prima dintre acestea fiind una eliminatorie de limbă străină, care se va desfășura în data de 6 octombrie a.c.. Apoi, concurenții rămași se vor prezenta pe 11 octombrie a.c. pentru a susține proba scrisă. În cele din urmă, după maxim patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise cei care vor rămâne în cursă pentru postul de administrator public vor trebui să treacă și de un interviu.

Cei care doresc să se înscrie la acest concurs trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice, o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 5 ani, experiență în management dar și să aibă capacitatea de a se exprima în cel puțin o limbă de circulație internațională, la un nivel mediu. De asemenea, concurenții pentru acest post trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Dosarele de înscriere la concurs se depun la  registratura Consiliului Judeţean Suceava până în data de 28 septembrie 2016, la ora ora 16:30.

Consiliul Județean Suceava scoate la concurs postul de administrator public al județului, 9.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
Administraţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Karls Jobs 2018
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava