Lume lume hai la targ
MOPAN Suceava

Colaborarea între România şi Republica Moldova continuă prin consolidarea parteneriatului strategic între cele două ţări, cu accent pe dimensiunea economică şi dimensiunea umană. Guvernul a aprobat, astăzi, două acte normative prin care se urmărește consolidarea relației bilaterale speciale prin atingerea potențialului maxim de cooperare între cele două ţări.

Printr-un memorandum, Executivul a aprobat mandatul delegației române participante la cea de-a IX-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova, care se va desfășura în perioada 3-4 noiembrie 2016, în Republica Moldova, la Chişinău.

Lucrările Comisiei mixte vor fi prezidate de cei doi co-preşedinţi, respectiv de viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Costin Borc, din partea română, şi din partea Republicii Moldova, de viceprim-ministru, ministrul Economiei, Octavian Calmic.

Desfășurarea sesiunii Comisiei mixte va reprezenta un prilej de a identifica, în comun, potențialele proiecte majore de investiţii de interes bilateral sau trilateral care ar putea fi depuse în următoarea perioadă de programare (2014-2020) în cadrul Programului Operaţional Comun „ România- Republica Moldova”.

În acest sens, accentul va fi pus pe acțiuni specifice de identificare a proiectelor prioritare la nivel naţional, stabilirea de contacte cu potențiali parteneri, precum şi participarea activă la procesul de pregătire şi selecție a proiectelor gestionate de structuri comune de management ale Programului.

Un domeniu important menționat în memorandum este cel al energiei (electro-energie şi gaze naturale). Pentru a stimula finalizarea proiectelor tehnice aferente dezvoltărilor de pe teritoriul României şi al Republicii Moldova vor fi convenite aspectele tehnice şi comerciale coordonate privind investițiile necesare. Pentru elaborarea proiectului tehnic pentru Gazoductul Ungheni-Chişinău de către Transgaz, România a acordat un grant de 550.000 de euro Republicii Moldova.

Alte domenii de cooperare vizate în memorandum sunt:

·       Comerț (Camera de Comerț şi Industrie a României)

·       Industrie

·       IMM-uri şi mediul de afaceri

·       Agricultură (sanitar-veterinar şi siguranța alimentelor)

·       Vamal

·       Transporturi

·       Dezvoltare regională şi infrastructură

·       Cooperare transfrontalieră

·       Administrație publică

·       Protecţia mediuului şi silvicultură

·       Statistică

·       Educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare

·       Reglementare tehnică, standardizare, metrologie, acreditare, evaluarea conformităţii şi securităţii industriale

·       Protecția consumatorului

·       Turism

·       Domeniu Bancar

În ceea ce privește stabilirea locului şi perioadei de desfășurare a următoarei sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale România – Republica Moldova, partea română va propune, în conformitate cu principiul rotației, ca următoarea sesiune să se desfășoare la Bucureşti, în cursul anului 2017, la o dată care ca fi convenită pe canale diplomatice.

La finalul lucrărilor, va fi semnat Protocolul sesiunii a IX-a a Comisiei Mixte, care va fi prezentat, spre aprobare, Primului Ministru al României.

Din delegația română vor face parte specialiști şi experți ai ministerelor şi instituţiilor interesate în dezvoltarea schimburilor comerciale şi a cooperării economice bilaterale.

Pe 26 octombrie,  Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Protocolul de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Rep. Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti. Negocierea şi semnarea protocolului a fost aprobată printr-un memorandum al MAI în 14 aprilie 2015.

Până în prezent, colaborarea în acest domeniu se realiza în temeiul Protocolului încheiat între MAI al României şi MAI al Rep. Moldova privind colaborarea şi ajutorul reciproc în domeniul pregătirii cadrelor semnat la 23 mai 1997, la Bucureşti, prin care, anual, un număr de cursanți din Rep. Moldova erau pregătiți în cadrul instituţiilor de formare profesională din structura MAI din România.

Întrucât, în urma evaluărilor efectuate la Chişinău, s-a constatat necesitatea pregătirii unui număr cât mai mare de persoane, Părțile au convenit încheierea unui nou protocol care să modifice actuala bază juridică de cooperare.

Astfel, prezentul protocol are în vedere întărirea conlucrării, în domeniul pregătirii şi formării personalului şi sprijinirea reformei instituționale a ministerului de resort de la Chişinău.

Protocolul are drept scop crearea cadrului juridic de organizare şi desfășurare a formării personalului necesar MAI din Republica Moldova, în instituțiile de formare profesională ale MAI din România, precum şi dezvoltarea relațiilor de cooperare privind pregătirea profesională între structurile de specialitate şi instituțiile de formare profesională ale Părților.

De asemenea, documentul reglementează o serie de aspecte legate de domeniile de cooperare, instituțiile de învăţământ în cadrul cărora se realizează procesul de pregătire, categoriile de personal care pot beneficia de pregătire, obligațiile părților privind formarea personalului, elaborarea Planului anual de cooperare pentru stabilirea tipului de programe de formare, a calificărilor profesionale, precum şi a altor aspecte de interes.

Potrivit prevederilor Protocolului, formarea profesională se realizează prin desfășurarea de activități în domeniul formării de personal, prin acordarea de consultanță şi acțiuni comune pentru aplicarea reglementărilor europene în domeniu, privind elaborarea/actualizarea standardelor ocupaționale, a standardelor de pregătire, prin mobilitatea personalului didactic, a formatorilor şi a elevilor/studenților/cursanților.

Astfel, în baza documentului de cooperare, cursanții din Republica Moldova se vor pregăti în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru I. Cuza” din Bucureşti, Institutului de Studii pentru Ordine şi Securitate Publică Bucureşti, Şcolilor de Agenți de Poliție din Câmpina şi Cluj-Napoca, Şcolilor Militare de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Drăgășani şi ”Petru Rareș” Fălticeni, Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea, alte instituții de formare profesională din structura MAI.

Protocolul de cooperare se va încheia pe o perioadă de cinci ani şi se va prelungi automat, pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă Părţile convin astfel.

La data intrării în vigoare a Protocolului de cooperare, îşi va înceta valabilitatea Protocolul între MAI al României şi MAI al Rep. Moldova privind colaborarea şi ajutorul reciproc în domeniul pregătirii cadrelor semnat la 23 mai 1997.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava