• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

Terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 km de la graniţa României pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare decât cu avizul Ministerului Apărării Naționale.

Terenurile agricole situate în extravilan, pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii.

Terenurile agricole situate în extravilan care au stat la baza constituirii unei Organizații a Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, a unei Federaţii de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare sau a unei Organizații de Desecare și Drenaj pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare doar cu acordul Adunării Generale a membrilor acestora și a proprietarului infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.
REGULI PENTRU TERENURILE AGRICOLE SITUATE IN EXTRAVILAN

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în extravilan, nu poate depăși 100 ha.

Pentru a putea cumpăra teren agricol în România, situat în extravilan, dobânditorul persoană fizică trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:

a) să facă dovada că are cunoștințe în domeniul agricol, potrivit normelor metodologice la prezenta lege;

b) a desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, potrivit normelor metodologice la prezenta lege;

c) persoana fizică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deține în proprietate terenuri agricole pe teritoriul României, situate în extravilan trebuie să facă dovada că a desfășurat activități agricole pe acestea, în condițiile stabilite prin normelor metodologice la prezenta lege.

Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole din România, situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempțiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendașilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani, care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității unde este situat terenul respectiv, precum și Statul Român, la preț și în condiții egale, în ordinea stabilită prin prezenta lege.

(1) Vânzătorul înregistrează la primăria din raza unității administrativ teritoriale unde se află terenul o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor, precum și afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan.

(2) Cererea prevăzută la alin (1) este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă prețul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut, numele și prenumele vânzătorului, adresa completă unde are domiciliul vânzătorul, amplasamentul terenului, suprafața, categoria de folosință și clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vânzării – cumpărării, precum și copia documentului care atestă calitatea de proprietar. Oferta de
vânzare va fi afișată la sediul primăriei 90 de zile de la data înregistrării.

3) În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii primăria notifică în scris preemptorii și afișează oferta de vânzare la sediul acesteia. Primăria are obligația de a transmite Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, odată cu notificarea preemptorilor, oferta de vânzare, precum şi lista preemptorilor, conform modelului stabilit prin normele metodologice la prezenta lege.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ofertei de vânzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare o va afișa pe site-ul acesteia.

Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. a) – d).

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS
0745150894

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Juridic

Av. Coltuc Marius
Fondator Casa de avocatură Coltuc - www.coltuc.ro
Tel. 0745150894
Partener www.licitatiijuridice.ro

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava