Comenzi MOPAN Suceava

”Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava” a finalizat proiectul ,,Inițierea de Grupuri locale de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP”

”Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava” a finalizat proiectul ,,Inițierea de Grupuri locale de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc – GLEP”, cod PEH078, conferința de închidere având loc sâmbătă, 25 februarie 2017, la Suceava.
Proiectul a fost implementat de ”Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”, în calitate de Promotor de proiect, împreună cu partenerii ”Primăria Municipiului Fălticeni”, ”Fundația Solidaritate și Speranță Iași, ”Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, în perioada iulie 2015 – februarie 2017 și a fost finanțat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10 Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale – Apelul COERENT. Valoarea totală a proiectului a fost de  1.357.315 lei.
Activitățile desfășurate au vizat participarea tuturor părților relevante din comunitățile selectate din două regiuni de dezvoltare: regiunea de nord-est – judeţele Suceava şi Iasi şi regiunea de nord-vest – judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud.
Proiectul s-a adresat următoarelor categorii de grupuri țintă: Factori de decizie și specialiști din autorități/instituții/servicii; Factori de decizie și specialiști din Organizații nonguvernamentale ce lucrează cu grupuri vulnerabile; Membri ai unor asociații profesionale din domeniul social (asistenți sociali, mediatori sociali, mediatori medicali, etc); Persoane aparținând grupurilor vulnerabile, părinți/ tutori/ familii cu copii și tineri în situații de risc.
”Prin activitățile implementate și prin implicarea tuturor acestor entități s-a avut în vedere dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între factorii interesaţi implicaţi în promovarea incluziunii sociale şi în combaterea discriminării, precum și adoptarea unor măsuri coerente, atât la nivel local cât şi regional, care să respecte principiile transversale și obiectivele orizontale promovate de Programul RO10 – „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI): buna guvernare, dezvoltare durabilă, egalitate de gen, egalitate de șanse, înțelegere interculturală, reducerea discriminării”, a declarat lector dr. Ioana Cozianu, manager de proiect.
Printre rezultatele obținute în cadrul proiectului se numără organizarea de sesiuni de instruire în educație parentală pentru specialiști care lucrează cu grupuri vulnerabile, înființarea unor grupuri locale de educație parentală, activități de informare și instruire nonformală pe teme de medicină socială și psihopedadogie specială, programe de educație remedială și școală după școală pentru copii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, activități de educație comunitară prin acțiuni de tip școală de vară și școala de duminică pentru copii și părinți din grupuri, sesiuni de instruire, seminarii, workshop-uri, campanii de informare și conștientizare.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Social
SAV-COM Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava