Comunicat de presă. ”Controlul  anual al regenerarilor naturale si artificiale este o lucrare tehnica de o deosebita  importanta, prin care se determina starea regenerarilor si se stabilesc masurile necesare in vederea dezvoltarii normale a acestora, pana la realizarea starii de masiv.

Scopul controlului anual al regenerarilor este de a determina reusita regenerarilor si modul in care acestea s-au dezvoltat, precum si de a stabili lucrarile ce trebuie executate in continuare in vederea realizarii compozitiei tel, prevazute in documentatiile tehnice,

Obiectul controlului anual il constituie toate suprafetele regenerate pe cale naturala, mixta sau artificiala, care nu au realizat starea de masiv.

Starea  de  masiv reprezinta momentul  din care o regenerare se poate dezvolta independent, fara a mai necesita lucrari de completari si intretineri.

Lucrarile de control anual al regenerarilor se desfasoara in conformitate cu prevederile Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerarilor, aprobate prin OM nr. 1653/2000.

O atentie deosebita  se acorda verificarii lucrarilor de control anual al regenerarilor  de catre comisiile  de verificare a lucrarilor de control  anual al regenerarilor  in conformitate cu decizia nr. 547/14.08.2018 a domnului director al Directiei Silvice Suceava, ing. Sorin Ciobanu, in vederea urmaririi executarii in conditii de calitate a lucrarilor si mai ales stabilirii lucrarilor propuse pentru realizarea in termen a reusitei definitive a suprafetelor cu regenerari.

Pentru organizarea in bune conditii a lucrarilor de control anual al regenerarilor din anul 2018, in data de 31.08.2018 la O.S.Iacobeni s-a desfasurat un instructaj cu ocoalele silvice din structura Directiei Silvice Suceava, privind modul de desfasurare a  controlului anual al regenerarilor.

Controlul anual al regenerarilor naturale etapa I se efectueaza in arborete in care s-a declansat regenerarea ca urmare a taierilor aplicate si a crearii conditiilor favorabile pentru instalarea acesteia.

Controlul anual al regenerarilor  naturale etapa I in fond forestier de stat din toamna a.c. se efectueaza pe o suprafata  totala de 39080 ha, din care suprafata in care se continua aplicarea tratamentelor silvice 36048 ha, iar suprafata in care s-au aplicat ultinele taieri de regenerare 3032 ha.

Lucrarile de control anual al regenerarilor etapa a a-II-a se executa in suprafetele rezultate in urma taierilor rase sau definitive ale arboretului matern.

In toamna acestui an controlul regenerarilor etapa a II-a se efectueaza pe o suprafata totala de 12698 ha regenerari, din care:
-in fond forestier de stat 10257 ha
-in fond forestier al altor detinatori 2441 ha.

La controlul anual din toamna a.c. in fond forestier de stat din suprafata de 10257 ha regenerari , o suprafata de  6711  ha sunt regenerari artificiale si 3546 ha regenerari naturale.

In ceea ce priveste controlul anual al regenerarilor etapa a-II-a in fond forestier ce apartine altor detinatori cu contracte de administrare si contracte de servicii silvice,  suprafata pe care se executa controlul anual al regenerarilor este de 2441 ha, din care 2108 ha regenerari artificiale si 333 ha regenerari naturale.

Lucrarile de control anual al regenerarilor etapa a-II-a se executa in vederea determinarii reusitei  acestora   si pentru stabilirea lucrarilor necesare a se executa in anul 2019. Totodata se verifica realitatea datelor culese din teren de catre echipele de efectuare a controlului anual al regenerarilor, respectiv lucrarile de impaduriri executate, lucrarile de  completari si de intretineri ce se executa in vederea asigurarii unei  cresteri corespunzaroare a puietilor. Lucrarile de impaduriri se executa in conformitate cu Legea nr. 133/2015 – Codul Silvic, in termen de cel mult doua sezoane de vegetatie de la taierea unica sau definitiva.

Lucrarile de intretinerea regenerarilor  trebuie realizate din punct de vedere cantitativ si calitativ, astfel incat  regenerarile sa atinga starea de masiv in termenul prevazut de instructiuni.

Reusita regenerarilor este conditionata de calitatea lucrarilor si de calitatea puietilor care se planteaza, in vederea producerii unor pierderi minime.

Pentru realizarea starii de masiv se prevad lucrarile necesare  pentru anul ce urmeaza:completarea sau refacerea pierderilor, revizuiri, mobilizarea solului, descoplesiri,recepari , rarirea puietilor, etc”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Economic
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Karls Jobs 2018
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava