• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
 • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 29 iulie 2013

 Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 iulie 2013, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 27 iunie 2013.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare –  iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lung.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 –  iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 –  iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi spaţii de locuit la etaje şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată, situat pe strada Eroilor – cartier Burdujeni – solicitant Gontaru Andrei Gelu şi Daniela – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.
 6. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane nr.155/18.07.2013.
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi –  iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara
 8. Informarea nr.253.767/09.07.2013 privind activitatea Serviciului Protecţie Socială pe semestrul I 2013.
 9. Informarea nr.172.819/09.07.2013 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în trimestrul al II-lea 2013.
 10. 10.  Diverse.

PRIMAR
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2111
Din 24.07.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava