DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului  Local al municipiului Suceava,
în data de 29 august 2013, ora 14.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 august 2013, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.07.2013, şi 12.08.2013;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului proprietatea privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Trandafirilor nr. 4 în suprafaţă de 227 mp. – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava necesară extinderii investiţiei „Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică a municipiului Suceava” în vederea montării unui transformator de 40 MVA pentru racord cu staţia 110kV – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării soluţiei tehnice de realizare a investiţiei „Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică din municipiului Suceava”- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru energie termică destinată populaţiei de 445,16  lei / Gcal (inclusiv TVA) cât şi a preţului pentru energie termică destinată agenţilor economici de 359,00 lei / Gcal (exclusiv TVA) – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Biserica „Sfântul Gheorghe” – Parohia „Sfinţii Arhangheli”, Biserica militară „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş” – Asociaţia de Întrajutorare „Înfrăţirea” şi schimbarea destinaţiei sprijinului financiar pentru Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” – Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp. situat în municipiul Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Solicitant: S.C. Complex Zimbrul S.R.L. – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Suceava a suprafeţei de 305 mp. teren proprietate a municipiului Suceava – domeniul privat, situat în Suceava, B-dul. G. Enescu – Cartodrom (Aleea Lalelelor) – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – Filiala Suceava „Petru I Muşat” a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp. Teren situat în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 5A – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava situat în incinta Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Ştefan cel Mare (Esplanadă Casa de Cultură) în vederea amplasării unui chioşc de îngheţată – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în  Suceava, piaţa Burdujeni în vederea desfacerii de produse fitosanitare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Grigore Antipa nr. 7, pentru extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în apartamentul nr. 2 de la scara C a blocului 68 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Mărăşeşti nr. 34, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 17, bl. G34  – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon, precum şi stabilirea preţului pentru concesionarea acestei parcele de teren – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unui windfang prin care se va realiza accesul din exterior în spaţiul comercial ce funcţionează în apartamentul nr. 9, bl. 36A din B-dul. Prefect Gavril Tudoraş – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 30. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2013 pentru municipiul Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 31. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia de Sprijinire a Persoanelor cu Autism (ASPA) – Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 33. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2.471
Din 24.08.2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava