Trasee Eminesciene

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 29 IANUARIE 2015, ora 14.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

În baza prevederilor art. 39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 IANUARIE 2015, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 •  Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.11.2014, 08.12.2014, 12.12.2014, 22.12.2014 și 16.01.2015 ;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2015, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2014, în sumă de 755.634,98 lei – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Nașterea Domnului” – Catedrala Ortodoxă Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 251.214/12.03.2014 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 52/27.02.2014  – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea și stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii spațiului autorizat cu AC nr. 83/2014 cu un windfang și amenajare alee de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon în proiecția balcoanelor existente – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Lt. Mircea Damaschin nr. 12, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon simetric cu cele existente la parterul blocului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Mihai Viteazul nr. 17, în vederea amenajării unui acces la apartamentul 1 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru municipiul Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2015 și crietriile specifice de evaluare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
 • Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2014 înregistrată sub nr. 250.197/19.01.2015;
 • Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 9/20.01.2015;
 • Petiția formulată de : Ciobanu Nina, Daniliuc – Ciobanu Corneliu – Petru, Țiganaș Angela, Moțpan Rodica și Câmpan Tatiana înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 33.238/01.01.2015;
 • Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 133
Din 23.01.2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Voteaza Juravle Ionel Adrian
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava