DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava,
în data de 30 IANUARIE 2014, ora 14.00

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

                   În baza prevederilor art.39 alin.1 şi 3 şi art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 30 IANUARIE 2014, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:
1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.12.2013 şi 23.12.2013;
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2014, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, în sumă de 404.408,74 lei – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe anul 2014 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei de 341,55 lei / Gcal (inclusiv T.V.A.)precum şi preţul local pentru energia termică destinată agenţilor economici de 275,44 lei / Gcal (exclusiv T.V.A.) – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Muşat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 15,4 mp teren proprietatea municipiului, în vederea intrării în legalitate a balconului construit în extinderea apart. nr. 2 de la parterul blocului de locuinţe nr. 34, scara A, str. Octav Băncilă – Solicitant: Sumusche Constantin – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe proprietatea municipiului Suceava  – domeniul privat Solicitant: Jitariu Gheorghe – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
9.    Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, pentru anul şcolar 2014 – 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.    Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara;
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de gestionare a câinilor comunitari fără stăpân în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu,  Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;
12.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. 1 din Contractul nr. 251749/4.04.2013 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 81/28.03.2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni / lucrări de interes local pentru anul 2014 pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligaţia de a le presta lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14.    Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.    Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2014, obiectivele stabilite şi indicatorii de evaluare – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.    Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 8/21.01.2014;
17.    Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială înregistrată sub nr. 250.240/20.01.2014;
18.    Diverse.

PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ION LUNGU
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava