Trasee Eminesciene

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”și Casa Corpului Didactic „George Tofan”Suceava, a implementat pe o perioada de 36 de luni  proiectul ”E-PROFI – Educatie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate si motivate în județul Suceava”, cod Mysmis 107116,  proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Educație si competente, Prioritatea de investiții 10i: ”Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu si promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educație si formare”, Obiectivul specific: OS 6.6 „Îmbunătățirea competentelor personalului didactic din învățământul preuniversitar in vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului din data de 15.05.2021 a reunit peste 100 de experți, grup țintă și invitați  implicați în proiect,  la Liceul Teoretic Filadelfia Suceava.

Evenimentul s-a  adresat  în principal cadrelor didactice participante (287), personalului suport si membrilor echipelor manageriale( 30), ca și grup țintă  din cele 14 școli partenere asociate, dar si colaboratorilor, reprezentanților serviciilor educaționale, ai autoritățile  publice, societății civile, mediului academic etc. S-au prezentat rezultatele proiectului pe fiecare activitate,  indicatorii prevăzuți și grupul țintă al proiectului atinși peste 100%,  au fost intervenții ale experților pentru diseminare și valorizare. In cadrul proiectului s-au oferit 240 de subvenții, 50  de  stimulente pentru performanță ( burse),  50 de premii pentru calitate în educația incluzivă pentru cadrelor didactice  din grupul țintă.

Proiectul finalizat cu succes, a condus la creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea, diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin crearea oportunităților și creșterea participării personalului didactic din 14 școli din județul Suceava: Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajvana, Scoala Gimnaziala Ciprian Porumbescu, Scoala Gimnaziala Siminicea, Scoala Gimnaziala „Grigore Ghica Voievod” Suceava. Scoala Gimnaziala”Ion Barbir” Capu Campului, Scoala Gimnaziala”Gheorghe Popadiuc” Radauti, Scoala Gimnaziala ”Dimitrie Pacurariu” Scheia, Scoala Gimnaziala Nr. 2 Iaslovat, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Banesti-Fantanele, Gradinita cu Program Normal Nr.1 Cajvana, Scoala Gimnaziala”Mihail Sadoveanu” Granicesti, Scoala Gimnaziala ”Constantin Morariu”  Patrauti, Scoala Gimnaziala Burla, precum și a membrilor echipelor manageriale ale scolilor partenere,  la programe de formare continuă, de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale și  la activități de tipul mentoratului didactic.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava