Lume lume hai la targ
MOPAN Suceava

Pentru asigurarea unui acces deplin și mai facil al fermierilor  români la schemele de plăți aferente PAC 2014-2020, Guvernul a adoptat astăzi o Ordonanță de Urgență prin care modifică două acte normative. Este vorba despre modificarea și completarea OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi despre modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

Actul normativ relaxează anumite condiții de eligibilitate pentru plățile directe în agricultură din fonduri europene, având în vedere că se apropie perioada de depunere a cererilor unice de plată, respectiv 1 martie -15 mai 2017, și aduce clarificări în ceea ce privește anumite prevederi, condiții și documente care însoțesc cererea unică de plată.

Totodată, se creează cadrul legal în vederea implementării rapide a prevederilor unor normative europene existente sau în curs de a fi adoptate și se asigură compatibilitatea cu legislația UE.

Cele mai importante prevederi în ceea ce privește schemele de plăți directe pentru fermieri sunt următoarele:

·       Crește gradul de claritate si informare corectă a fermierilor privind cuantumul plăților directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 și este simplificat numărul de formulare pe care fermierul trebuie să le prezinte la APIA pentru dovedirea calității de fermier activ;

·       Pentru reducerea ratei de eroare în ceea ce privește localizarea parcelelor, declararea  suprafețelor utilizate se face la momentul digitizării terenului în aplicația GIS pusă la dispoziție de către APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură),  în cadrul blocului fizic, iar detalierea pe culturi, structură de culturi și parcele se realizează în cererea unică prin completarea declarației  pe suprafață;

·       În cazul beneficiarilor de tipul formelor asociative de proprietate, vor fi considerați eligibili și cei care nu dețin titlu de proprietate, dar dețin alte acte cu forță juridică egală doveditoare ale dreptului de proprietate;

·       În cazul în care beneficiarul plăților este formă asociativă de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 sau membrii acesteia, se creează posibilitatea de a depune copia titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative sau a altor acte cu forță juridică egală doveditoare ale dreptului de proprietate;

·       Pentru accesarea schemelor de sprijin cuplat de către marea majoritate a fermierilor care cultivă legume în spații protejate, în cazul serelor şi solariilor, suprafața minimă a parcelei a fost redusă de la 0,1 ha la 0,03 ha;

·       Terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se vor afla la dispoziția fermierului;

·       În cazul schemei pentru micii fermieri, se creează cadrul legal pentru a se oferi acestora posibilitatea să opteze pentru rămânerea în schemă, chiar dacă valoarea cuantumului depășește 1250 euro. De asemenea, beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri în ceea ce priveşte un an ulterior anului 2015, trebuie să informeze autoritatea competentă cu privire la retragerea lor în conformitate cu modalităţile stabilite de statele membre.

·       Se exclude de la plată doar schema/ schemele pentru care a fost constatată crearea de condiții artificiale, fără a afecta celelalte scheme de sprijin solicitate prin cerere unică de plată;

·       Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar;

·       Sunt actualizate definițiile transferului unei exploatații, culturilor permanente și zonelor cu strat vegetal  (ex.: prin transferul de exploatație din sectorul zootehnic se înțelege transferul unei/unor exploatații cu cod ANSVSA);

În ceea ce privește raportarea la legislația europeană, prin Ordonanța aprobată astăzi se crează cadrul legal în vederea implementării rapide a prevederilor unui potențial act legislativ al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, prin care procentajul de 5% referitor la zonele de interes ecologic ar crește la 7%.

De asemenea, se creează cadrul legal necesar implementării alin. (6) al art.53 a Regulamentului nr. 639/2014, care prevede că “Autoritatea competentă a statului membru care intenționează să ia o decizie de a transfera fonduri între măsurile de sprijin informează fermierii cu privire la un posibil transfer înainte de data de deschidere a perioadei de depunere a cererilor.”

Informații suplimentare

România beneficiază, în perioada 2014-2020, de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt care impune necesitatea creării unui cadru naţional adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate României.

Țara noastră, ca şi alte state membre, a întâmpinat dificultăţi în implementarea noilor scheme de plăţi, datorită complexității acestora, iar situaţia creată afectează posibilitatea fermierilor de a beneficia de aceste plăți.

Ordonanța de Urgență de astăzi a fost aprobată de Guvern în ideea de fi preîntâmpinate atât reducerea numărului de beneficiari eligibili pentru plățile directe în agricultură din fonduri europene, cât și scăderea capacităţii de absorbţie a fondurilor alocate României în actualul exercițiu financiar, cu impact negativ asupra sectorului agricol național.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava