Înscrierile pentru programul MBA al Marymount California University sunt încă deschise. Potenţialii studenţi care intră în contact cu Coordonatorul Programului pentru România în luna ianuarie pot beneficia de o bursă suplimentară de 10%.

Unul dintre cele mai atractive si accesibile programe de MBA, oferit de Marymount California University (MCU), este acum in România, prin Globaltraining, Local Learning Centre for MCU online MBA.

Programul de MBA al Marymount California se adresează absolvenţilor de facultate cu experienţă de lucru practică, furnizându-le conceptele economice necesare în adoptarea celor mai potrivite decizii de business, pentru a face faţă cu succes provocărilor specifice contextului actual, caracterizat de globalizarea economiei. Programul conectează într-un mod aplicativ instrumentele economiei, tehnologiei şi marketingului, cu dezvoltarea afacerilor de tip antreprenorial şi corporativ.

Parcurgând cursurile acestui program, studenţii vor dobândi abilităţi şi aptitudini esenţiale pentru a deveni business leaderi, printr-o explorare practică şi relevantă a mediului managerial de astazi. Astfel, absolvenţii acestui program vor putea să:

  • îşi dezvolte propria filozofie de leadership;
  • demonstreze o abordare argumentativă în luarea deciziilor;
  • definească şi analizeze o problemă organizaţională, identificând soluţii sustenabile de rezolvare;
  • se auto-motiveze şi să-i motiveze pe membrii echipei pe care o conduc să obţină cele mai bune rezultate în contextul dat;
  • integreze consideraţii de ordin cultural, tehnic, economic şi global în analiza oportunităţilor de afaceri.

“Suntem fericiţi că putem să-i susţinem pe cei dornici de dezvoltare profesională continuă şi mediul de afaceri din România, printr-un program de MBA atât de aplicat, cunoştinţele dobândite de cursanţi putând fi utilizate în practică imediat. Expertiza profesorilor este globală, echipa de lectori fiind formată, în prezent, exclusiv din profesori străini. În calitate de centru de pregătire pentru acest program în România nu putem interveni asupra procesului educaţional, garantând astfel 100% calitatea americană pentru un program livrat în Europa”, spune Adela Şova, Coordonatorul Programului MCU MBA în România, Head of Globaltraining Romania.

Cursurile, predate în limba engleză, se desfăşoară pe parcursul a 22 de luni, în sistem mixt, atât on-line cât şi în format tradiţional, la clasă, in Bucureşti. Costul programului este de 8.350 euro. Există scheme de plată flexibile şi se oferă burse parţiale de studiu. Programul este accesibil şi studenţilor din afara Bucureştiului, cursurile predate în clasă desfăşurându-se în weekend.
Pentru seria din primăvara lui 2015, înscrierile sunt încă deschise.

Despre Marymount California University
Marymount California University este o universitate de top din California, SUA, care oferă programe universitare si postuniversitare (tip MBA si MSc) in domenii variate (Business, Liberal Arts, Media Studies, Psychology, Community Psychology, Leadership, Global Development).

Universitatea este acreditată de WASC (Western Association of Schools and Colleges), iar programele ei sunt recunoscute de către US Department of Education.
Despre Globaltraining Romania
Globaltraining România, pe lângă programul MCU MBA, susţine dezvoltarea profesională continuă prin cursuri de pregătire pentru obţinerea a numeroase certificări profesionale internaţionale de prestigiu, precum: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), CFA (Chartered Financial Analyst), CIA (Certified Internal Auditor), CIPR (The Chartered Institute of Public Relations) Diploma in Public Relations şi Internal Communication Diploma.

Globaltraining este prezent cu birouri permanente în trei ţări, Cipru, Grecia şi România, însă activează în prezent la nivel global acoperind deja alte 10 ţări, şi are o experienţă de peste 20 de ani în oferirea de programe de training.

 

The registrations for the Marymount California University MBA are still open. Potential students contacting the Programme Coordinator for Romania in January may benefit from an additional scholarship of 10%.

One of the most attractive and accessible MBA programmes, offered by Marymount California University (MCU), is now in Romania, through Globaltraining, as Local Learning Centre for MCU online MBA.

The MBA programme of Marymount California is addressed to all university graduates who have practical work experience, providing them with the necessary economic concepts for them to make the most appropriate business decisions, to successfully cope with the challenges of the nowadays context, characterized by a global economy. The programme connects, in a practical way, the economic, technological and marketing instruments, with the entrepreneurial and corporate business development.

Attending the courses of this programme, MBA students will acquire abilities and skills essential to becoming business leaders, through the practical and relevant exploration of the present managerial environment. Thus, the programme graduates will be able to:

  • Develop a personal leadership philosophy;
  • Demonstrate a consistent evidence-based decision making approach;
  • Define and analyze an organizational problem, leading to a sustainable solution;
  • Self-motivate and motivate their team members to get the best results in a given context;
  • Integrate cultural, technical, economic and global considerations into analysis of business opportunities.

“We are glad we can support those striving for continuous professional development and the business environment in Romania, through such a practical MBA programme, the knowledge gained by the students being immediately applicable. The expertise of the professors is global, the lecturing team being made, currently, exclusively of foreign lecturers. As learning centre for this programme in Romania we cannot interfere with the educational process, thus guaranteeing 100% the American quality for a programme delivered in Europe”, says Adela Şova, the MCU MBA Programme Coordinator for Romania, Head of Globaltraining Romania.

The classes, all delivered in English, take place for a period of 22 months, in a blended learning system, both on-line and in the traditional classroom delivery, in Bucharest. The cost of the programme is of Euro 8,350. Flexible payment systems and partial study scholarships are available. The programme is accessible also to students living outside Bucharest, the classes taught in the traditional way being scheduled during weekends. For the spring 2015 series, the registrations are still open.

About Marymount California University
Marymount California University is a top university in California, offering graduate and post-graduate degrees (MBA and MSc type), in various fields (Business, Liberal Arts, Media Studies, Psychology, Community Psychology, Leadership, Global Development).

The university is accredited by WASC (Western Association of Schools and Colleges), and its programmes are recognized by the US Department of Education.

About Globaltraining Romania
Globaltraining Romania, besides the MCU MBA programme, supports the continuous professional development through training programmes leading to obtaining several international professional qualifications, such as: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), CFA (Chartered Financial Analyst), CIA (Certified Internal Auditor), CIPR (The Chartered Institute of Public Relations) Diploma in Public Relations and Internal Communication Diploma.

Globaltraining has permanent established offices in three countries, Cyprus, Greece and Romania, but currently activates globally, already covering another 10 countries, and has an extensive experience of more than 20 years in offering training programmes.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
SAV-COM Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava