Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava cu sediul în municipiul Suceava, str. Universității, nr. 14, județul Suceava, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, posturile de execuție vacante de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – compartimentul Patrimoniu Imobiliar și Ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:

-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris și vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit la adresa de e-mail: resurseumane@pompierisv.ro, până în data de 04 octombrie 2021, ora 12:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 11 octombrie 2021, ora 12:00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava, (http://pompierisv.ro/?f=domenii/anuntconcurs.html ) sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0230/524426, interior 27010; 27129.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava