DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA,
cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783

anunţă organizarea la sediul acesteia,  a unor:

LICITATII DE MASA LEMNOASA  – în data de 03.03.2014

dupa cum urmeaza:

A. LICITATIE INTERMEDIARA pentru masa lemnoasă pe picior, în data de 3 martie 2014,începând orele 0900

posibilitatea anului 2014, în volum total de 30,8 mii mc, din care: 22,6 mii mc fond forestier de stat, 7,2 mii mc fond forestier administrat proprietate UAT şi 1,0 mii mc fond forestier administrat proprietate privată, de la ocoalele silvice: Broşteni, Crucea, Cîrlibaba, Pojorîta, Vama, Stulpicani, Fălticeni si Dolhasca.

Licitatia va fi publica, deschisa, cu strigare.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de  25 februarie 2014, intre orele 900-1600 , data la care se vor face si inscrierile pentru licitatie.

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Celelalte conditii de desfăsurare a preselectiei si a licitatiei sunt cuprinse in caietul de sarcini al licitatiei si sunt aceleasi ca la licitatiile anterioare.

B. LICITAŢIE DE  MASĂ  LEMNOASĂ  FASONATĂ şi din CONFISCĂRI, în data 3 martie 2014, începând cu  ora 1030

I. MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ  PE SPECII  ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

– Lemn rotund pentru cherestea răşinoase

14.950

mc

– Lemn rotund pentru cherestea fag

4.718

mc

– Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin

109

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse tari

73

mc

– Lemn rotund pentru cherestea diverse moi

1

mc

– Lemn rotund pentru constructii

69

mc

– Lemn rotund şi despicat  pentru celuloză

711

mc

– Lemn foc

932

mc

TOTAL  MASĂ LEMNOASĂ  FASONATĂ

21.563

mc

II. MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

– Cherestea răşinoase

50,020

mc
– Grinzi răşinoase

10,550

mc
– Lemn rotund pentru cherestea

25,700

mc
– Lemn rotund şi despicat  pentru celuloză

1,400

mc
TOTAL  MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI

87,670

mc

Licitaţia va fi cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis și sigilat.

Masa lemnoasă este oferită de următoarele ocoale silvice: Broşteni, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Cîrlibaba, Pojorîta, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Râşca, Fălticeni şi Pătrăuţi.

Pentru admiterea la licitatie Directia Silvica Suceava organizeaza o preselectie la sediul acesteia in data de 25 februarie 2014 între orele 900-1600

Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, documentatia de preselectie, conform Ordinului MMP nr. 1898/2010.

Înscrierea persoanelor juridiceconstând în înregistrarea cererii de participare și a ofertei scrise (depusă în plic închis și sigilat) la secretariatul D.S.Suceava se poate facepână la data de 28 februarie 2014, ora 1300.

CONDITII GENERALE pentru licitaţiile de vânzare a masei lemnoase pe picior / fasonată:

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi/ loturi şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi afişate şi puse  la dispoziţia persoanelor juridice prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul RNP-Romsilva la adresa www.rosilva.ro  și www.silvasv.ro   (opţiunea „licitaţii”).

Persoanele juridice admise pentru participarea la licitații vor constitui garanția de contractare prin instrumente bancare legale decontabile până la data licitației sau numerar la casieria Direcției Silvice Suceava în limita plafoanelor prevăzute de legislația în vigoare.

La data licitatiei garantia trebuie sa fie depusă în contul Direcției Silvice Suceava.

Pentru partizile/ loturile neadjudecate la sfârşitul licitaţiilor se vor organiza negocieri cu persoanele juridice interesate şi care au fost preselectate pentru participarea la licitaţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 227/288 sau 0230/521641.

ATENTIE: Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, trebuie să fie emis în luna în care are loc preselecţia.

Persoanele juridice aflate în procedură de insolvenţă nu vor fi acceptate la licitaţie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava