Trasee Eminesciene

Anunţă organizarea unei şedinţe publice de licitaţie cu strigare la sediul său, miercuri, 13 mai 2015 ora 11:00.

pentru vânzarea a două spaţii proprietate privată a municipiului Suceava

 • un spaţiu medical în suprafaţă de 39,17 mp situat în Suceava, str. Gheorghe Doja, nr. 12
 • un spaţiu medical în suprafaţă de 57,12 mp, situat în Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 78

Licitaţia publică cu strigare va avea loc la sediul Primăriei municipiului Suceava, Bdul 1 Mai, nr. 5A, etajul 2, camera 24, în data de 12 mai 2015.

Documentele necesare pentru participarea la licitaţie sunt:

 • A. pentru persoane juridice:
  • a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;
  • b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;
  • c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
  • d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare sau faliment;
  • e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  • f) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;
 • B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
  • a) copie de pe actul de identitate;
  • b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;
  • c) dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
  • d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Informaţii suplimentare, instrucţiunile pentru ofertanţi şi caietele de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Suceavam, Serviciul Patrimoniu, camera 3 – telefon 0230-212696, int. 147 (persoana de contact – dna Damian Camelia).

Costul documentaţiei de atribuire este de 10 lei, garanţia de participare este de 500 de lei, iar taxa de participare la licitaţie este de 1.000 de lei.

Actele doveditoare privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor sunt cele prevăzute în documentaţia licitaţiei.

Ofertele se pot depune la registratura Primăriei Municipiului Suceava, până la data de 12 mai 2015, ora 10.00, într-un singur exemplar.

Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor pe o perioadă de 30 de zile.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Voteaza Juravle Ionel Adrian
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava