Trasee Eminesciene

LICITATIE
pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

 • 1). Delegatar: Municipiul Suceava; adresa: B-dul 1 Mai, nr. 5A; tel.: 0230212696; fax: 0230520593; e-mail: primsv@primariasv.ro. Alte informaţii se pot solicita de la Compartimentul Achiziţii publice, tel. 0230.212696, int. 167, e-mail chiruluminita@primariasv.ro.
 • 2). Hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune: HCL nr. 287/14.11.2013 privind aprobarea delegării de gestiune a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava.
 • 3). Aria teritorială unde urmează a se presta serviciul: Municipiul Suceava;
 • 4). Serviciul care urmeaza să fie prestat: serviciul public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava.
 • 5). Durata contractului de delegare a gestiunii: 20 ani.
 • 6). Documentaţia de atribuire a contractului se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, în una din următoarele modalităţi:
  • a) direct, nerestricţionat, de pe site-ul propriu al Primăriei municipiului Suceava;
  • b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic,
  • Solicitarea scrisă pentru obţinerea documentaţiei de atribuire se depune la Registratura Primăriei municipiului Suceava, adresa: B-dul 1 Mai, nr. 5A şi/sau fax 0230.520593 şi/sau  e-mail: chiruluminita@primariasv.ro;7). Preţul pentru documentaţia de atribuire este de 50 de lei; contravaloarea se va plăti la casieria Primăriei municipiului Suceava;
 • 8). Termenul-limită de depunere a ofertelor: data 16.04.2015, ora 9:00; adresa la care se depun/transmit ofertele: sediul Primăriei municipiului Suceava din B-dul 1 Mai, nr. 5A, Ghişeul Registratură-parter.
 • 9). Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.04.2015, ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava din B-dul 1 Mai, nr. 5A;
 • 10). Garanţie de participare:100.000 lei;
 • 11). Durata de valabilitate a ofertei:  90 de zile de la data deschiderii ofertelor;
 • 12). pagina web pe care este disponibilă documentaţia: ftp://primariasv.ro/pub/achizitii_publice/documentatii/concesionareaet/
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Primăria municipiului Suceava

Primăria municipiului Suceava
Primăria municipiului Suceava
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, 720224
Telefon: 0230 212 696 / Fax: 0230 520 593

Voteaza Juravle Ionel Adrian
SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava