Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava propune mai multe locuri bugetate pentru Admiterea 2015. Este vorba de 1100 de locuri pentru licenţă şi 470 pentru master. Prima sesiune de amitere va avea loc în perioada 13-31 iulie.

Miercuri, 25 martie 2015, în ședința de Guvern au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru admiterea în învățământul superior care au rămas, la nivel național, aceleași ca în anul universitar precedent. În baza Hotărârii de Guvern, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a atribuit USV 1100 de locuri pentru specializările de licență (față de 1050, atribuite anul trecut), iar pentru programele de master 470 de locuri (față de 450 de locuri alocate în anul 2014).

Candidaților de origine română din Republica Moldova, Ucraina și Diaspora, absolvenți de învățământ preuniversitar din statele respective, le sunt rezervate la nivel de licență 102 locuri bugetate (din care 45 cu bursă). De asemenea, alte 15 locuri fără taxă (din care 10 cu bursă) sunt destinate candidaților originari din Republica Moldova care și-au obținut diploma de Bacalaureat în România, iar la nivel de masterat 6 locuri (din care 3 dotate cu bursă). „Un rol important în obținerea acestui rezultat l-au avut, pe de o parte, eficientizarea programelor de studii și, pe de alta, calitatea educației oferite la USV”, arată conducerea instituţiei academice. În ședința Consiliului de Administrație al USV din 31 martie a. c. s-au discutat principiile de împărțire a cifrelor pe facultăți, atât pentru studiile de licență, cât și la nivel masterat. Modul de împărțire pe programe de studii a numărului de locuri repartizate fiecărei facultăți va fi discutat pe parcursul unei săptămâni în consiliile facultăților și va fi propus spre analiză și avizare în viitoarea ședință a CA. În baza propunerilor făcute de facultăți, Rectorul va supune aprobării Senatului repartizarea locurilor pe programe de studii.La locurile finanțate de la bugetul de stat se adaugă locurile cu taxă, existente atât la nivel de licență cât și la nivel de masterat. Pentru studiile doctorale, locurile pe universități și, respectiv, pe domeniile existente la nivelul USV, vor fi distribuite ulterior. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava propune pentru anul universitar 2015 – 2016 programe de studii din 34 de domenii de licență, pentru forma de învățământ cu frecvență, și din 6 domenii, pentru forma de învățământ la distanță (ID), precum și 20 de programe de studii de master. Ca și în anii precedenți, admiterea 2015 se va organiza în două sesiuni: sesiunea I va avea loc în perioada 13-31 iulie, iar sesiunea a II-a, pentru ocuparea locurilor rămase vacante, în perioada 07-18 septembrie.

Informații suplimentare și actualizate constant despre Admiterea 2015 pot fi obținute consultând pagina www.admitere.usv.ro

.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Educaţie
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava