Executivul a aprobat un nou proiect de lege privind asistența medicală comunitară, necesar punerii în aplicare a obiectivelor asumate în Pachetul Integrat de Combatere a Sărăciei.

Noul proiect are scopul de a asigura un cadru coerent de dezvoltare a serviciilor medico-sociale orientate pe nevoile comunității și profilul demografic al acesteia, pentru creșterea accesului la servicii medicale, la programe, servicii și acțiuni de sănătate publică, furnizate la nivelul comunităților, persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile cu scopul creșterii accesului populației la servicii de sănătate, în special la cele centrate pe prevenire.

Legea asistenței medicale comunitare reglementează asistența medicală comunitară la nivelul comunelor, orașelor și sectoarelor municipiului București și prevede înființarea, organizarea și funcționarea centrelor comunitare integrate. Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare sunt:

  • furnizarea de servicii medicale de profilaxie către membrii comunității;
  • promovarea sănătății comunității prin educație pentru sănătate în legătură cu cei mai importanți determinanți ai sănătății (stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate și de serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea unui mediu sănătos);
  • identificarea riscurilor pentru sănătate și a persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
  • consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale;
  • direcționarea persoanelor vulnerabile către serviciile medico-socio-educaționale și monitorizarea accesului acestora;
  • asistența la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a pacientului cronic și a vârstnicului, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;
  • asistența medicală de urgență în limita competenței profesionale.

Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv romă.

În funcție de nevoile privind furnizarea integrată de servicii medico-socio-educaționale, în subordinea autorităților administrației publice locale şi în locaţiile puse la dispoziţie de acestea se vor constitui centre comunitare integrate, finanțate integral din bugetele locale.

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății.

Autoritățile locale pot contribui din surse proprii la finanțarea cheltuielilor de personal și pot angaja și alte categorii de personal care furnizează servicii medicale, sociale sau educaționale, cu asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din surse proprii și cu încadrarea în bugetul aprobat, dar sunt și responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării centrelor comunitare integrate.

Asistența medicală comunitară este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul Sănătății, prin structurile sale din teritoriu, respectiv direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, iar controlul acesteia se va exercita de către Ministerul Sănătății.

Normele metodologice privind organizarea şi funcționarea activității de asistență medicală comunitară se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Informații suplimentare:

În prezent, Ministerul Sănătății asigură finanțarea a peste 1350 de asistenți medicali comunitari și peste 450 de mediatori sanitari.

Pentru anul 2016 fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătății pentru asistența medicală comunitară sunt de 62 milioane de lei. De asemenea, pentru anul 2016 au fost aprobate suplimentar 181 de posturi noi de asistent medical comunitar și 19 posturi noi de mediator sanitar, iar posturile sunt în procedură de ocupare.

Prin proiectul „Întărirea Rețelei Naționale de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome” (mai 2015-august 2016), finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian, s-au înființat 45 de centre comunitare în 6 județe (Giurgiu, Călărași, Dolj, Gorj, Neamț și Botoșani), iar prin Mecanismul Fiananciar Elvețian, Ministerul Sănătății implementează un proiect la nivelul a 3 județe (Botoșani, Sălaj, Tulcea), prin care vor fi înființate 7 centre comunitare integrate.

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și măsurile întreprinse în asigurarea serviciilor medico-sociale vor fi corelate cu Strategiile naționale cu impact asupra reducerii sărăciei și promovării incluziunii sociale.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Sănătate
SAV-COM Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava