Ministerul Sănătății i-a răspuns deputatului PNL de Suceava, Angelica Fădor, la interpelarea pe care aceasta a făcut-o cu privire la scăderile salariale de la Spitalul de Psihiatrie Cronici din orașul Siret. Răspunsul a fost transmis de secretarul de stat din cadrul ministerului, Dan Dumitrescu, care precizează, pentru început, că începând cu data de 1 martie 2018, în urma aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, medicii și asistenții medicali beneficiază de salarizarea prevăzută la nivelul anului 2022. Acesta adaugă faptul că în urma aplicării Legii 152/2017, care prevede ca sporurile acordate nu pot depăși 30% din suma salariilor de bază, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz, la nivel de ordonator de credite, pentru o parte din personalul din sistemul sanitar nu s-au înregistrat scăderi ale veniturilor salariale. În răspuns se mai arată că pentru situațiile în care se înregistrează o diminuare a veniturilor salariale determinată de neîncadrarea în procentul minim din HG nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetară <Sănătate și asistență socială>, Ministerul Sănătății a transmis o circulară către direcțiile de sănătate publică, prin care acestea au fost mandatate să transmită aceste precizări unităților sanitare cu paturi aflate atât în subordinea Ministerului Sănătății, precum și subordinea autorităților administrației publice locale de pe raza județului respectiv, referitor la acordarea de stimulente din venituri proprii, potrivit prevederilor art.193 alin.(6^ 1) și art.199 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat, după primirea acestui răspuns, că precizările sunt mai mult decât nemulțumitoare. Angelica Fădor subliniază faptul că din răspuns reiese că actuala putere a dat o lege și aruncă aplicarea ei în sarcina autorităților locale.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Politic
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava