OPIS  PRIVIND DOCUMENTELE PENTRU PRESELECTIE

Pentru admiterea la  LICITAŢIA PRINCIPALĂ de vânzare de masă lemnoasă pe picior pentru producţia anului 2016 organizată  de Direcţia Silvică Suceava în datele de 21-22 decembrie 2015,  până în data 9 decembrie 2015 ora 1600 operatorii economici vor depune la registratura organizatorului licitaţiei sau prin poştă,  cererea de înscriere la licitaţie, la care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:

  • a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici;
  • b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;
  • c) Certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de Oficiul Registrul Comerţului, prin serviciul online InfoCert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
  • d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
  • e) Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de operatori economici, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;
  • f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici.

ATENŢIE

Referitor la completarea anexei Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră se fac urmatoarele precizari:

  • I) Ceritificatele emise inainte de luna octombrie 2015 conform procedurii din Ordinul MADR nr. 223/1330/2008 se vor prezenta pentru completare la organizatorul licitatiei (directii silvice, ocoale silvice private, etc).

Pentru completarea certificatelor de atestare menţionate la pct. I) pentru masa lemnoasă adjudecată la Direcţia Silvică Suceava, operatorii economici se vor prezenta la Biroul Comercial Producţie din cadrul D.S Suceava până la data de 8 decembrie 2015

  • Certificatele emise începând cu luna octombrie 2015 conform procedurii din Ordinul MMAP nr. 1330/2015 se vor prezenta pentru completare la ocoalele silvice.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Licitaţii şi anunţuri

Direcţia Silvică Suceava
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6
Telefon: 0230 217 685 / Fax: 0230 521 783

General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava