• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

Interesantă este şi descrierea lui Nasuh Matrakci, contemporan cu Soliman Magnificul,, autor a două cronici, între care una – Fetihname-i Kara-Bogdan (Cronica cuceririi Moldovei) – descrie expediţia împotriva lui Petru Rareş din anul 1538/945.  

Astfel, după precizarea că în urma unei consultări a lui Petru Rareş cu boierii, aceştia au hotărât să părăsească câmpul de bătălie „spunând că <fuga la timp înseamnă bărbăţie>”, „măria sa sultanul cel puternic ca cerul, trecând încă două popasuri, în a 22-a zi a lunii rebi-ul-ahâr [17 septembrie 1538] din anul mai sus arătat a descins cu noroc pe câmpia cetăţii Suceava, cea ca o pasăre minunată şi cu ziduri numeroase şi puternice, asemenea celor ridicate de Alexandru cel Mare (Iskender), şi având dintr-un capăt la altul trei rânduri de tunuri care se înalţă la cer.

Acea câmpie plăcută şi întinsă şi locul acela de desfătare s-a transformat într-un ţinut bătut de valuri, deoarece s-au întins acolo nesfârşitele corturi care se înălţau spre cer şi la vederea cărora toţi rămâneau uimiţi.

În faţa acestui fapt, plânsetele, suspinele şi gemetele de îndurare ale nenorociţilor de diavoli ghiauri, asediaţi şi atacaţi în cetatea mai sus-amintită, au cuprins văzduhul. Aşternându-şi la pământ feţele lor umile şi desfigurate de ruga iertării, ei au predat, cu supunere adevărată şi neprefăcută, cheile care încuiau trainic şi cu tărie lacătul cetăţii şi, căzând la poalele îndurătoare <ale sultanului>, au cerut iertare de la Curtea ocrotitoare a lumii. Deoarece, prin graţia puternicului şi îndurătorului Allah, se obţinuse biruinţă asupra duşmanuluui s-a hotărât să se acorde iertare şi îndurare locuitorilor cetăţii.

În acelaşi timp, în cetatea mai sus-arătată s-a descoperit o comoară bogată, în parte ascunsă, care a fost luată în stăpânire deplină pentru visteria împărătească.” Facem precizarea că este vorba despre tezaurul ţării, Petru Rareş neluând în calcul căderea Cetăţii Sucevei.

Un alt cronicar al aceluiaşi moment istoric a fost Mustafa Ali, născut la Galipoli în 1541, foarte apreciat la curtea lui Soliman I. În cronica Künh-ül-ahbar, vorbind despre campania din 1538 din Moldova, descrie şi Suceava. „Apoi au sosit în satele (nahie) bogate, cu belşug de ape, cu livezi şi grădini mari ale ţinuturilor Moldove. Înaintând pe această cale, în a 27 zi a lunii rebi-ul-ahâr [22 septembrie 1538] a avut loc descălecarea împărătească în oraşul numit Suceav<a>, vechea capitală a acelui rătăcit afurisit [Petru Rareş]. Într-adevăr era un oraş plăcut, cu climă bună, cu vii şi bostănării, locuri frumoase pentru petreceri. În sfârşit, locul de reşedinţă al ghiaurilor cei fără de minte, care era o cetate cu turnuri, şi mici şi mari, de formă concavă, înălţându-se spre cer, avea şi un şanţ lat şi adânc. De asemenea, pentru apărarea cetăţii, pe lângă turnuri puternice, era şi plină cu tunuri şaklos, darbzenuri şi havane, având totodată şi diverse locuri de trecere întărite cu copaci. Toate acestea erau apărate cu multă vitejie şi zel. Dar deodată, cortul împărătesc înaintând cu toată măreţia, <turcii> au trecut peste acel şanţ adânc şi au pricinuit tulburare pe colinele din apropiere. Repezindu-se apoi în împrejurimi şi o ceată de tătari de-ai hanului cel măreţ, toţi cei din cetate când au simţit şi au văzut măreţia oştii celei mari <turceşti> şi-au dat seama că dacă se vor opune, nici unul nu va scăpa cu viaţă. De aceea, toţi cei dinăuntrul cetăţii, cuprinşi de groază şi spre a evita paguba şi ruina, au predat cheile cetăţii, cedând Porţii locul de stăpânire. Vocile lor cerând iertare şi scăpare se înălţau în văzduh. De asemenea, preoţii lor l-au rugat pe măria sa sultanul (şehiriar) să aibă milă şi de hatârâul raialei să nu prade ţara, căci beii Moldovei se vor închina Porţii.

În sfârşit, ţinându-se sfat timp de patru zile, a fost emisă poruncă împărătească, pentru ca nimeni să nu-şi întindă mâna asupra copiilor şi familiilor raialelor, ci să fie priviţi şi ocrotiţi ca şi ceilalţi tributari. În a patra zi, boierii (ümera) şi notabilii (aian) ghiaurilor din Moldova s-au adunat şi au cerut iertare de la Poarta împărăţiei, azilul omenirii. Şi în loc de blestemăţii au găsit multe plăceri.” (nu mă pot abţine, având în vedere evenimentele politice din România acestei veri, să nu mă gândesc la Bruxelles şi Washington ca la „aziluri ale omenirii” care au dat iertare şi desigur „multe plăceri”… pentru companiile lor; şi asta după zile de sfat ale boierilor şi notabililor noştri care, vrând-nevrând, au cerut iertare de la Poartă; păcat că istoria se studiază doar o oră pe săptămână sau este privită doar ca o poveste de seară!).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Editorial
Etichete
  • Mircea Talos

    Toate zonele sarace si inapoiate ale Romaniei, toate, sunt captive propagandei rusesti, diseminand mesaje antioccidentale. Facandu-se ca uita miliardele de euro, care vin pomana de acolo, ajutoare pentru a ne depasi falimentul postcomunist, uitand ca occidentul civilizat a primi milioane de romani disperati, care trimit alte miliarde in tara, uitand ca Imperiul rus si-a impus conducatorii in 90 si ca tine neamul acesta in vrajba si subdezvoltare, sarantocii moldavi si sudisti, in loc sa-si recunoasca boala( necinstea, slugarnicia, duplicitatea, lenea, hotia), lovesc zilnic in UE, NATO si SUA, adica "musca" mana intinsa care le aduce libertate, hrana si speranta. Bolnava generatie!

Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava