În vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a dat startul ocupării, din sursă externă, a  54 de posturi vacante de agenți de poliție.  Astfel, persoanele care doresc să devină agenţi de poliție se pot înscrie la concursul organizat în acest scop.

De asemenea, un post  a fost distribuit în vederea  reîncadrării de personal la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sursa de recrutare fiind formată exclusiv din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile art. 9, alin.2 din Legea 360/2002 din Statutul Poliţistului cu modificările şi completările ulterioare.
La Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul Posturilor de Poliție Comunale.

Concursul va consta  în  desfăşurarea  următoarelor probe:
a)       Evaluarea performanţei fizice ;
b)      Test scris, de tip grilă;
c)       Interviu pentru departajare.
La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.
Proba test scris,  va consta într-un test de  tip grilă, elaborat din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidații și va avea loc la data de  14.05.2016.

Enumerăm câteva dintre condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs/examen:

a)       să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
b)      să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c)       trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum  1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile ;
Vă aducem la cunoştinţă că înscrierea candidaţilor la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea posturilor vacante de agent de poliţie la Inspectoratul de poliţie Judeţean Suceava, prin recrutare din sursă externă, menţionate în anexa la Anunţul nr. 146626 din 01.04.2016 se va realiza la sediul inspectoratului, situat în municipiul Suceava, bd. 1 Mai, nr. 9, pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare, între orele 09,00 – 15,00.
Candidaţii care au depus cerere de înscriere, până la data de 08.04.2016 vor depune dosarele de recrutare, în volum complet, până la data de 15.04.2016, în zile lucrătoare, între orele 09,00 – 15,00 la Serviciul Resurse Umane şi vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV, model Europass ;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 • copia permisului de conducere;

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul şi doar la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava pentru posturile prevăzute la această unitate (exemplu, candidaţii care doresc să se înscrie la concurs la I.P.J. Suceava nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliţie judeţean sau la D.G.P.M.B.).
De precizat că este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.
De asemenea, şi completarea dosarelor de recrutare se face personal.

După data limită de înscriere, respectiv data de 08.04.2016, orele 16.00, comisiile de recrutare nu vor mai primi alte cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15.04.2016, comisiile de recrutare nu vor mai primi documente, analizarea dosarelor în vederea validării/invalidării candidaturii urmând a se face strict pe baza actelor depuse până în acel moment.

În vederea înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să-şi procure formularele care constituie anexă la prezentul anunţ!

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs precum şi avizierul şi pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, www.svpolitiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza numai în aceste modalităţi.

În perioada concursului, este posibil ca, pe paginile de Internet, să se posteze informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs.

Poliţia Suceava scoate la concurs 54 de posturi de poliţişti de ordine publică în mediul rural, 6.0 out of 10 based on 1 rating
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (1 vote cast)
Actualitate
SAV-COM Suceava
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava