Comunicat.

”Având în vedere unele sesizări privind activitatea politică şi folosirea imaginii proprii în scopuri electorale a funcţionarilor publici de conducere/ execuţie, precum şi a personalului contractual, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din judeţul Suceava, facem următoarele precizări:

Potrivit prevederilor:

–    Legii nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici,

–    Legii nr. 7/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,

–    Legii nr. 53/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

–    Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,

funcţionarii publici şi angajaţii contractuali din autorităţile şi instituţiile publice:

–       au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.

–       le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

e) să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Potrivit prevederilor art.65 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali: “Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor.”

Potrivit prevederilor art.95 alin (1) lit d) din Legea nr. 188/1999, Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public pentru participare la campania electorală”.

Încălcarea dispoziţiilor Statutului funcţionarilor publici, Codului Muncii, precum şi a Codurilor de conduită, atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în condiţiile legii.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Administraţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava