Comenzi MOPAN Suceava

Primăria municipiului Suceava ajută financiar cu suma totală de 20.400 de lei , la inițiativa primarului Ion Lungu, două familii pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. O familie și-a pierdut fiul omorât de o mașină în apropierea unei treceri de pietoni de pe Calea Unirii. ”

”Prin prezentul proiect de hotărâre, consideram oportună măsura sprijinului financiar, In cuantum de 5.400.lei în scopul sprijinirii familiei Groholea pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare a fiului Munteanu Daniel, decedat într-un accident rutier, justificat de faptul ca solicitantul este unic întreținător de familie, iar cuantumul cheltuielilor pentru înmormantarea fiului au depașit posibilitatile sale financiare, care s-au ridicat la suma de 11.275 lei. Acesta se afla pe o trecere de pietoni situata pe Calea Unirii, în apropierea zonei de agrement din lunca raului Suceava, era angajat în traversarea strazii, cand a fost lovit mortal de un autoturism care circula cu viteza. În urma impactului , acesta a fost proiectat pe partea opusa a strazii i a suferit multiple leziuni care au condus rapid la instalarea decesului, la scurt timp de la producerea accidentului. ln pofida manevrelor de resuscitare executate de echipajul Smurd ajuns la fața locului. De asemenea menționăm faptul ca ambii soti figureaza în evidentele medicale cu afecțiuni cronice ale stării de sănătate, fiind monitorizati periodic la cabinetele de specialitate și beneficiind de tratament medicamentos corespunzator. La acest aspect, se mai adauga suferinta morala și psihica a familiei, trauma profunda pe care sotii o traiesc In legatura cu pierderea ireversibila și neateptata a unicului copil”, se spune în expunerea de motive.

Cealaltă familie și-a pierdut soțul care a murit de atac cerebral și care care a lăsat în urmă doi copii cu boli grave.  ”Prin prezentul proiect de hotarare, consideram oportuna masura sprijinul ui financiar. In cuantum de 1 5.000.lei, in scopul sprijinirii doam nei Condrovici Doinita. dom ici l iata In Suceava. Str. Fagetul ui . nr . I 2A, Suceava, ramasa vaduva cu trei copii. cu afecțiuni de sanatate care necesita monitorizare riguroasa a stari i de sanatate efectuarea de i nvestigatii de specialitate și contin uarea tratamentul ui medicamentos. Doam na  Condrovici Doinița  este vaduva d i n l u na i ul ie 2022. decesul soțului su rvenind ca urmare a u nui accident vascular cerebral suferit pe foncl u l unor afect iuni de sanatate croni ce. Atat ea cit și doi copii  su nt în evidența cu  numeroase afect i uni  de sanatatc, neccesitand efectuarca unor i nvestigat i i medica le periodice și tratam en te cost i si toare care nu pot fi suportate din bugetul propriu . Fiul. Cond rovici Dari us-Ionu t în varsta de 14 ani are probl eme de sanatate înca de l a naștere. Fi ind nascut prematur  a avut nevoie de numeroase i nternari. i nvestigați i i med icale t ratamente  și  lngrijire specială. Conform  certificatul ui  medical       el iberat de medicul special i st de neurologic-psihiatrie i n fanti la  acesta  este  diagnosticat  cu ”Tulburari  comportamentale;  Crize  de  opozit ie”  iar  prin Hotararea nr.1 047/06.08.2020 a Comisiei pentru Protcct ia Copi l ul ui este încadrat In gradul accentual de handicap avand nevoie de lnvațamant cu cerin țe educaționale speciale. Fiica Condrovici Diana- Elena, este diagnosticata cu ..Rinichi polichist i ci , Tulburare anxios­ clepresivă … și dupa decesul tatal ui starea sanatații s-a agravat. Declara ca se confrunta și cu al te afectiuni medicale (endocrinologie.neurologie și urologie) urmand a sc prezenta la cabi netcle de specialitate In vederea efect uari i unor controa l e rnai amanunțite. Datorita situat iei precare de sanatate. a situatiei materiale și financiarc precare. dna Condrovici se află in i mposibil i tatea acoperiri i datori i lor generate de chelt uie l i l e cu înmormantarea soțu l u i  monitorizarea starii de sanatate a membri lor fam i l iei precum și cost u ri le cu școlarizarea celor doi copii . Declara ca sotu l era cel care asigu ra cele necesar. ea și fiica  fi i nd angajate d i n l u n i le februarie-martie a an ul u i curent vcnitul total al famil iei în prezent de 3.625 lei lunar nu acopera în total i tate cheltuieli le fam il iei ”, a se spune în expunerea de motive.

Primăria Suceava ajută financiar două familii pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. O familie și-a pierdut fiul omorât de o mașină iar cealaltă soțul care a lăsat în urmă doi copii cu boli grave, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Administraţie
SAV-COM Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava