• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
 • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

Unul dintre cei mai mari inventatori şi cercetători din Suceava şi din România, şi unul dintre cei mai apreciaţi profesori universitari ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Dorel Cernomazu a încetat din viaţă. „Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din Suceava anunta cu tristete ridicarea in lumea celor drepti a profesorului universitar dr. ing. Dorel Cernomazu, inventator de mare inspiratie, cercetator de renume, dascal indragit, creator de scoala si coleg deosebit”, se precizează într-o postare pe contul de Facebook al acestei facultăţi.

Dorel Cernomazu a încetat din viaţă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Profesorul universitar sucevean s-a născut la data de 26 mai 1947, în comuna Zorleni din judeţul Vaslui. Prof. Univ. Dr. Dorel Cernomazu a făcut şcoala elementară în comuna natală, apoi a continuat cu liceul la Complexul Şcolar Bârlad, iar în perioada 1965 – 1970 a urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică de la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi.

Dorel Cernomazu a avut peste 200 de invenţii, dintre care 153 au fost brevetate, o mare parte dintre acestea fiind premiate la Saloanele Naţionale şi Internaţionale de Invenţii şi la Concursurile Naţionale de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică. Prof. Univ. Dr. Dorel Cernomazu a fost declarat cetăţean de onoare al Sucevei.

Vă prezentăm în continuare activitatea impresionantă a Prof. Univ. Dr. Dorel Cernomazu:

CARIERĂ POSTUNIVERSITARĂ

 • 1970 – 1990 inginer, şef al laboratorului de încercări electrice, şef birou P.U.P., şef al laboratorului de prototipuri şi tehnologii noi, locţiitor al directorului Uzinei de Reparat Transformatoare şi Aparataj Electric Roman din cadrul Ministerului Energiei Electrice;
 • 1990 – 1992 şef de lucrări, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • 1992 – 1997 conferenţiar, Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • din 1997, profesor la Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava;
 • din 2000, conducător de doctorat în domeniul inginerie electrică;
 • 1992 – 1998 şef de catedră, Catedră de Electrotehnică, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava.

 

TITLURI ŞI DEMNITĂŢI

 • Inginer în specialitatea electromecanică;
 • Doctor inginer – specializarea Maşini şi Aparate Electrice – 1992, Facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Conducător de doctorat în domeniul inginerie electrică, din 2000;
 • Director al Şcolii Doctorale a Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, din 2008;
 • Director al Centrului de Cercetare în domeniul Maşini, Aparate şi Acţionări Electrice, din 2004;
 • Membru în Consiliul de Conducere al Ministerului Energiei Electrice în perioada 1978 – 1990;
 • Vicepreşedinte al Societăţii Inventatorilor din România, din 2002;
 • Membru în Comisia de Inventică a Academiei Române, din 1990;

 

 • Titlul de ,,Inventator de elită” clasa I-a acordat, în 1992, de Comisia de Inventică a Academiei Române;
 • Medalia de Argint “Henri Coandă” acordată, în 1992, de Comisia de Inventică a Academiei Române;
 • Medalia de aur “Henri Coandă” acordată în 1994 de Comisia de Inventică a Academiei Române ;
 • Medalia jubiliară a revistei ,,Ştiinţă şi Tehnică” acordată în 1979;
 • Participant la Expoziţia Mondială a Tinerilor Inventatori, Moscova, 1975;
 • Participant la Expoziţia Mondială a Tinerilor Inventatori, Plovdiv, Bulgaria, 1985;
 • 3 premii speciale, acordate pentru activitatea ştiinţifică şi de creaţie tehnică, de revistele: Ştiinţă si Tehnică şi Tehnium, în 1978 si 1979;
 • 45 medalii şi premii obţinute la saloanele internaţionale şi naţionale de invenţii; la concursurile naţionale de creaţie ştiintifică şi tehnică (dintre care nouă medalii de aur, opt de argint, şi cinci de bronz obţinute la saloane internaţionale);
 • Activitatea didactică, ştiinţifică şi de creaţie tehnică a mai fost apreciată, în perioada 1990-2007, prin conferirea următoarelor distincţii: Ordinul pentru Invaţamânt în grad de comandor (2005), Ordinul tehnico–ştiinţific Leonardo da Vinci (acordat, în 2006, pentru întreaga activitate în domeniul inventicii), Ordinul Gogu Constantinescu în grad de comandor (acordat, în 2007, pentru rezultate remarcabile obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, de promovare a inventicii, precum şi pentru contribuţia la recunoaşterea internaţională a creativităţii româneşti);
 • Activitatea profesional-ştiinţifică şi de creaţie tehnică a fost apreciată, în perioada 1970-1989, prin conferirea următoarelor distincţii: Medalia Muncii şi Medalia comemorativă “40 de ani de la victoria antifascistă în România”;
 • Membru în optsprezece comisii pentru analiza şi susţinerea unor teze de doctorat;
 • Chairman la opt conferinţe ştiinţifice internaţionale;
 • Beneficiar a trei burse TEMPUS în Franţa (1994-1995, 1996,1998);
 • Beneficiar a trei stagii de perfecţionare: Germania. (1977), Ungaria (1983), Portugalia (1993);
 • Membru în consiliul editorial al revistei ,,Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Secţiunea Electrică;
 • Membru în consiliul editorial al revistei ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING.

Activitatea şi realizările ştiinţifice sunt pezentate în:

 • Eight Edition of The International Directory of Distinguished Leadership editat de American Biographical Institute, 1999;
 • Thirteenth Edition of the International Who’s Who of intelectuals editat de International Biographical Centre, Cambridge, Anglia, 1998;
 • Five Hundred Leaders of Intelectuals, editat de American Biographical Institute, 1998;
 • Illustrated Who’s Who: Romanian Professors Worldwide – ediţie română şi engleză. Montreal: Danway Publications, Canada, (lucrare apărută sub egida Academiei Române şi a Consiliului Naţional al Rectorilor din România);
 • Who’s Who in România, ediţie PRINCEPS. Bucureşti: Pegasus Pres, 2002;
 • Dicţionarul specialiştilor – un Who’s Who în ştiinţa si tehnica românească. Bucureşti: Editura Tehnică, 1997,
 • Dicţionar al Inventatorilor Români Contemporani – vol I. Cluj- Napoca: Editura RISOPRINT, 2007, (lucrare apărută sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice din România);
 • Cataloque officiel du Salon International des Innovations, des Techniques et Produits Nouveaux de Genève, ediţiile: 2005, 2008;
 • Cataloque officiel du Salon International des Inventions, de la Recherche et du Transfer Technologique EUREKA – Brussells, ediţiile: 2002, 2004, 2005, 2006, 2007;
 • Cataloque officiel du Salon International des Inventions, de la Recherche et du Transfer Technologique – inventica – Iassy, ediţiiile: 2002, 2004; Editura Performantica, 2004;
 • Catalogul Salonului International ECOINVENT 2003 – Tehnologii, Instalaţii şi Aparate utilizate în protecţia mediului. Iaşi: Editura Performantica, 2003;
 • Catalogul Salonului Mondial al Tinerilor Inventatori – Moscova 1975;
 • Catalogul Salonului Mondial al Tinerilor Inventatori – Plovdiv Bulgaria 1985;
 • Catalogul inventatorilor şi inovatorilor din Ministerul Energiei Electrice, ediţia 1975;
 • Catalogul de produse al Centralei Industriale de Reţele Electrice Bucureşti, ediţia 1985.

REALIZĂRI ŞTIINŢIFICE

 • 3 cărţi cuprinzând rezultatele cercetărilor proprii (dintre care două monografii în limba franceză);
 • 4 manuale universitare;
 • 2 lucrări de stagiu acceptate la Biblioteca Centrala Universitară a Universităţii de Ştiinţe si Tehnologii din Lillie – Franţa
 • 230 de invenţii, dintre care, 153 au fost brevetate iar restul se află în diverse stadii de cercetare a brevetabilităţii;
 • 22 inovaţii;
 • 154 de lucrări ştiinţifice, din care 117 publicate şi 37 communicate;
 • Din cele 117 de lucrări ştiintifice publicate, 46 se regăsesc în paginile unor reviste de prestigiu din ţară (Energetica; Revista de Producere,Transport,si Distribuţie a Energiei Electrice; EEA-Electrotehnică Electronică Automatizări; Revista de Inventică; Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi- Secţia Electrotehnică, Energetică, Electronică; Buletinul Ştiinţific al Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara – Seria Electrotehnică, Electronică şi Telecomunicaţii ; Analele Universitatii „Stefan cel Mare”-Secţiunea Electrică; Development and Application Systems published by „Ştefan cel Mare” University) iar 25 reprezintă lucrări publicate sau difuzate în străinătate (SUA, Australia, Franţa. Germania, Grecia, India, Canada, Spania, Chile, Luxemburg, Malta, Turcia, Slovacia, Cipru, Armenia, Republica Moldova etc.);
 • 50 de contracte de cercetare ştiinţifică şi grant-uri din care: 22 teme de cercetare finalizate în Centrala de Reţele Electrice din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice şi 28 de contracte de cercetare şi granturi finalizate în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava dintre care 20 reprezintă contracte şi grant-uri încheiate cu Ministerul Învăţământului şi Cercetării la care profesorul Dorel CERNOMAZU a avut calitatea de director de proiect sau cadru didactic coordonator.

Monografiile, editate în limba franceză, sunt prezentate în continuare :

 • CERNOMAZU,D. Études sur le modèle mathématique de l’indice horaire d’un transformateur triphasé. Suceava: Editura Universităţii, 1997, 152p.
 • CERNOMAZU,D. Contributions à la réalisation d’installation spéciales utilisant des fonctions robotiques. Suceava: Editura Universităţii, 2004, 189p.
 • Cele două lucrări au fost acceptate în marile biblioteci din lume dintre care amintim: Massachusetts Institute of Technology Library, Indian Institute of Technology Library, Bibliothèque de l’Université du Quebec, Bibliothèque de l’Université des Sciences et Technologies de Lille, University of Alberta Library, Biblioteca Nacional de Espana, National Library of Malta, National Library of Luxemburg, Slovak National Library, Armenian National Library, National Library of Turkey, University of Patras Library, Cyprus Library, Academia Politecnica Militar de Chile etc.
Prof. Univ. Dr. Dorel Cernomazu a încetat din viaţă. A fost unul dintre cei mai mari inventatori, cercetători şi profesori suceveni, 9.7 out of 10 based on 3 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
Educaţie
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava