As incepe cu urmatoarea afirmatie: „Deschiderea unei cutii de valori se face cu o cheie a băncii şi cu alta a clientului, dar consultarea casetei se face exclusiv de către client. Niciun angajat al băncii nu are idee, nu vede ce se află în interiorul casetei de valori. Nu există niciun semn privind complicitatea unui angajat al băncii. Nu există posibilitatea de a deschide o cutie de valori cu un mulaj”, a declarat un reprezentant al unităţii bancare.

Deci banca ar trebui sa fie pe deplin absolvita sau raspunde penal?
Care sunt condiţiile contractuale de închiriere a casetelor de valori ?
Au dreptul clienţii la despăgubiri?

Ce spune legea?
Dispozitii generale gasim in Noul Cod Civil. De la inceput trebuie precizat ca daca se incheie un contract distinct cu clauze derogatorii atunci se aplica intai acesta. Depozitul este contractul prin care depozitarul primeşte de la deponent un bun mobil, cu obligaţia de a-l păstra pentru o perioadă de timp şi de a-l restitui în natură.

Remiterea bunului este o condiţie pentru încheierea valabilă a contractului de depozit, cu excepţia cazului când depozitarul deţine deja bunul cu alt titlu. Pentru a putea fi dovedit, contractul de depozit trebuie încheiat în scris. Când sunt remise fonduri băneşti sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, acestea devin proprietatea celui care le primeşte şi nu trebuie să fie restituite în individualitatea lor.
În această situaţie se aplică, în mod corespunzător, regulile de la împrumutul de consumaţie, cu excepţia cazului în care intenţia principal a părţilor a fost aceea ca bunurile să fie păstrate în interesul celui care le predă. Existenţa acestei intenţii se prezumă atunci când părţile au convenit că restituirea se poate cere anterior expirării termenului pentru care bunurile au fost primate.

Depozitul este cu titlu gratuit, dacă din convenţia părţilor sau din uzanţe ori din alte împrejurări, precum profesia depozitarului, nu rezultă că trebuie să fie plătită o remuneraţie. Dacă nu se prevede altfel prin lege, depozitarul nu poate solicita  deponentului să facă dovada că este proprietar al bunului depozitat. Această dovadă nu poate fi cerută nici persoanei desemnate de către deponent în vederea restituirii bunului. Depozitarul este obligat să schimbe locul şi felul păstrării stabilite prin contract, dacă această schimbare este necesară pentru a feri bunul de pieire, pierdere, sustragere sau stricăciune şi este atât de urgentă încât consimţământul deponentului nu ar putea fi aşteptat.
Depozitarul care, fără a avea acest drept, a schimbat locul sau felul păstrării ori s-a folosit de bunul depozitat sau l-a încredinţat unei terţe persoane răspunde şi pentru caz fortuit, cu excepţia situaţiei în care dovedeşte că bunul ar fi pierit chiar şi dacă nu şi-ar fi depăşit drepturile.

Dacă nu s-a convenit altfel, depozitarul răspunde numai în cazul în care nu a depus diligenţa dovedită pentru păstrarea propriilor sale bunuri. Banca ar putea raspunde pentru disparitia acestor bunuri. În cazul depozitelor bancare sau a conturilor curente, suma este cunoscută exact de către bancă, şi orice modificări ale soldurilor sunt uşor de urmărit, în timp ce în cazul căsuţelor de valori, băncii nu îi este comunicată valoarea depunerilor.

Banca se asigură să păstreze caseta într-o încăpere adecvată şi sigură, iar clientul poate plasa în casetă cam ce doreşte, cu excepţia câtorva obiecte. Potrivit contractului, clientul se obligă să nu păstreze în casetă arme, muniţii, explozibili, narcotice, substanţe toxice, bunuri a căror deţinere este interzisă de lege, precum şi orice fel de produse perisabile sau urât mirositoare, valori furate.

De fapt, contractul de închiriere precizează clar că banca se obligă să păstreze secretul operaţiunilor efectuate de client, motiv pentru care nu este în măsură să ateste conţinutul casetei de valori.

Astfel, în cazul unor astfel de evenimente, cuantificarea precisă a valorilor dispărute, dacă acestea chiar au dispărut, este dificilă. Deci ,banca ar putea raspunde pentru disparitia acestor bunuri.

 

Avocat Marius Coltuc

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Juridic

Av. Coltuc Marius
Fondator Casa de avocatură Coltuc - www.coltuc.ro
Tel. 0745150894
Partener www.licitatiijuridice.ro

SAV-COM Suceava
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava