MOPAN Suceava

România va semna un Acord de securitate socială cu Statele Unite ale Americii în vederea facilitării cooperării economice și pentru asigurarea unei protecții sociale sporite cetățenilor celor două State, conform unui memorandum discutat în ședința de guvern de astăzi.

Acordul se va aplica, pentru SUA, legilor care reglementează programul federal de asigurare pentru bătrânețe, urmaș și dizabilitate, iar pentru România, legilor care reglementează pensiile și ajutoarele pentru deces din sistemul public de pensii.

De asemenea, Acordul cuprinde referiri și la legislația asigurărilor sociale de sănătate pentru a se excepta reciproc lucrătorii detașați de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate din sistemul național al Statului contractant unde sunt detașați.

Acordul stabilește drept principiu general că persoana care își desfășoară activitatea ca angajat sau lucrător independent pe teritoriul unui Stat contractant este supusă, în ceea ce privește angajarea sau activitatea independentă, doar legilor acelui Stat contractant, indiferent de locul unde persoana își are domiciliul sau de locul unde se află sediul angajatorului.

Acordul prevede și o serie de reguli suplimentare pentru anumite categorii de angajați sau lucrători independenți.

Acordul se va aplica tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legilor unuia sau ambelor State contractante, precum și altor persoane ale căror drepturi derivă, conform legilor aplicabile, de la persoanele menționate anterior.

Persoanele cărora li se aplică Acordul și care au domiciliul pe teritoriul unui Stat contractant vor primi tratament egal cu cetățenii acestui Stat contractant în aplicarea legilor privind eligibilitatea pentru prestații și plata acestora.

Acordul prevede, totodată, principiul exportului prestațiilor, cu excepția, în ceea ce privește România, a prestațiilor speciale necontributive în bani.

În ceea ce privește prestațiile acordate de Statele Unite ale Americii, dacă o persoană a realizat cel puțin șase trimestre de asigurare conform legilor SUA, dar nu are suficiente perioade de asigurare pentru a îndeplini condițiile pentru a beneficia de dreptul la prestații în baza legilor Statelor Unite, instituția competentă din SUA va lua în considerare, în scopul stabilirii dreptului la prestații, perioadele de asigurare care sunt creditate în baza legilor române și care nu coincid cu perioadele de asigurare deja creditate în baza legilor Statelor Unite și va calcula un cuantum inițial de asigurare conform principiului pro-rata.

În ceea ce privește prestațiile acordate conform legilor în vigoare în România, dacă o persoană nu îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de o prestație conform legilor din România, fără a lua în considerare perioadele de asigurare realizate conform legilor Statelor Unite, și dacă legile din România condiționează acordarea dreptului la prestații de realizarea unei anumite perioade de asigurare, atunci instituția competentă din România va lua în considerare, în măsura necesară, perioadele de asigurare realizate conform legilor SUA, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca și cum ar fi fost perioade realizate conform legilor din România și va calcula prestațiile conform principiului pro rata.

Dacă, în aplicarea legislației din România, o persoană nu îndeplinește condițiile pentru dobândirea unui drept la o prestație chiar și după luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legilor Statelor Unite, instituția competentă din România va lua în considerare și perioadele de asigurare realizate în baza legilor unui stat terț, cu care ambele State contractante au încheiat acorduri de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.

Ajutorul de deces sau plata unei sume forfetare în caz de deces va fi acordată exclusiv în conformitate cu legile fiecărui Stat contractant și cu dispozițiile Acordului.

De asemenea, Acordul stabilește aplicarea scutirilor integrale sau parțiale de taxe, inclusiv taxe consulare și administrative pentru documentele care se depun la organismul de legătură a unui Stat contractant, în cazul în care legislația unui Stat contractant prevede astfel de scutiri asupra documentelor similare care sunt depuse la organismul de legătură a celuilalt Stat contractant pentru aplicarea acestui Acord. Totodată, documentele prezentate în scopul aplicării Acordului vor fi scutite de cerințele de autentificare de către autoritățile diplomatice sau consulare.

Plățile pot fi realizate în moneda Statului contractant care efectuează plata. În cazul în care oricare dintre Statele contractante introduce prevederi menite să restricționeze schimbul sau transferul valutar, ambele State contractante vor lua imediat măsurile necesare pentru a asigura transferul sumelor datorate în baza Acordului.

În ceea ce privește Autoritățile competente cu aplicarea prevederilor, pentru România acestea sunt reprezentate de ministerele responsabile pentru  sistemul public de pensii și cel al asigurărilor de sănătate, iar în Statele Unite – Administrația Securității Sociale.

De asemenea, potrivit unui alt memorandum discutat în ședință, România și Statele Unite vor încheia și un Aranjament Administrativ care facilitează aplicarea Acordului.

Mai exact, Aranjamentul stabilește modalitatea de aplicare a Acordului, modul de colaborare între autoritățile și instituțiile naționale responsabile cu determinarea legislației de securitate socială aplicabilă și cu acordarea prestațiilor, modalitățile de instrumentare a cererilor și de acordare a prestațiilor.

Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate atât organismele de legătură, cât și instituțiile competente pentru fiecare risc de securitate socială.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava