SCRISOARE DESCHISĂ

Către

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Domnului Ministru Marius Alexandru Dunca

Stimate  Domnule Ministru

Având în vedere evenimentele petrecute în timpul desfășurării Adunării Generale a Federației Române de Tenis, articolele apărute în presă, văzând  și cadrul legislativ reglementat de OG nr26/2000, Legea nr.69/2000,Statutul Federației Române de Tenis, ne vedem nevoiți să va supunem atenției următoarele aspecte:

Pe data de 2 noiembrie 2017 a avut loc Adunarea Generală a Federației Române de Tenis, ordinea de zi fiind compusă din secțiunea I cuprinzând punctele prevăzute de art. 29 alin 1 din Statutul FRT și secțiunea II cuprinzând Alegeri  conform art.32 și 34 din Statutul FRT.

Facem precizarea că Adunarea Generală convocată pentru data de 06.04.2017 a fost amânată prin Ordin al Ministrului Tineretului și Sportului, iar Adunarea Generală convocată pentru data de  02.11.2017 a avut aceeași ordine de zi cuprinsă în Adunarea Generală amânată, cu toate efectele ce decurg potrivit amânării.

Atât convocarea cât și desfășurarea acestei Adunări Generale au fost făcute în baza Statutului FRT și a adresei nr. 691/16.02.2017 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului, atașată. Precizăm că această adresă lămurește dreptul de vot al membrilor FRT: „… La orice adunare generală a FRT au drept de vot toți membrii federației a căror afiliere definitivă a fost ratificată de către adunarea generală și care nu se află într-una dintre situațiile prevăzute de art. 19 sau art. 50 alin. 2 din Statutul federației. De asemenea, considerăm că, calitatea de membru afiliat cu drept de vot nu poate fi anulată de faptul că unii membrii nu se regăsesc înscriși în Registrul federațiilor ținut de Tribunalul București, atâta timp cât afilierea acestora a fost ratificată definitiv de către o adunare generală, iar de la afiliere și până în prezent aceștia și-au exercitat drepturile și obligațiile de membru participând la îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor federației.”

Conform art. 30 alin. 4 din Statutul FRT, Prezidiul Adunării Generale este format din  Președintele federației, Vicepreședinți, Directorul General, delegați MTS și COSR.

Tot în Statutul FRT se precizează că Adunarea Generală este condusă de Președintele federației.

La Adunarea Generală din data de 2 noiembrie 2017 s-au prezentat din partea MTS domnii Cristian Sandu și Dacian Stan, fără însă a prezenta  Ordinul  Ministrului MTS privind mandatarea acestora.

După verificarea delegațiilor transmise și a cerințelor art.50 din Statutul FRT, prin prezența a 151 de membri, în deschiderea adunării, în baza procesului verbal al comisiei de validare, Președintele FRT  a făcut cunoscută lista nominală  a delegaților cu drept de vot, iar în baza art.30 alin 5 din Statut a comunicat  indeplinerea condiției de cvorum pentru a se desfășura adunarea generală .

Imediat după constatarea îndeplinirii cvorumului, domnul Dacian Stan, fără a prezenta un înscris , deși i-a fost solicitat de membrii adunării generale, a precizat în mod imperativ că dacă cvorumul nu se constată prin raportare doar la cei 54 de membri înscriși în Registrul federațiilor ținut de Tribunalul București, MTS va suspenda contractul de finanțare.

În urmă acestei intervenții a reprezentului MTS, percepută cu caracter de amenințare, o parte din  membrii FRT prezenți în sală au solicitat lămuriri.

Din partea departamentului juridic al FRT s-au făcut următoarele precizări:

Statutul FRT, OG nr. 26/2000 și Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 conferă federațiilor  dreptul exclusiv să afilieze noi membri, astfel că, începând din anul 2002 până în prezent, Adunările Generale au ratificat afilierea definitivă a noilor membri.

Federația Română de Tenis a fost înființată în anul 1930. Cele 54 de cluburi înregistrate în Registrul Special al Federațiilor ținut de Tribunalul București au calitatea de semnatari ai Actului Constitutiv întocmit în anul 2001 că  urmare a abrogării Legii nr. 21 din 1924 și adoptării OG nr. 26/2000 ce reglementează asociațiile, federațiile și fundațiile.

Același Registru al federațiilor  cuprinde și  modificările aduse Statutului FRT prin hotărârea Adunării Generale desfășurate în anul 2004, adoptată prin convocarea și exprimarea votului unui număr  mai mare de 54 de membri, fiind convocați 162 de membri, având avizul Ministerului Tineretului și Sportului și încuviințată de Tribunalul București prin hotărârea pronunțată în dosarul nr. 28/FED/2004.

De asemenea,  Registrul federațiilor cuprinde modificările aduse Actului Constitutiv al FRT urmare a  hotărârii Adunării Generale de alegeri desfășurată în anul 2013, adoptată prin votul exprimat de  un număr de 215 membri, încuviințată de Tribunalul București prin încheierea ponuntata pe data de 30 aprilie 2013 în dosarul nr. 10582/3/2013.

Deși reprezentantului MTS i-a fost solicitat ca în lipsa unui înscris oficial din partea MTS care să justifice suspendarea finanțării în cazul în care cvorumul nu se stabilește doar raportat la 54 de structuri sportive ( 38 prezente în sala de ședință în data de 2 noiembrie 2017), să indice temeiul legal în baza căruia în cadrul adunării generale ale unei persoane juridice de drept privat face astfel de demersuri, acesta a evitat un răspuns.

Precizăm că potrivit art. 36 alin. 5 din Legea nr. 69/2000 „ Federațiile sportive naționale se organizează și funcționează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu statutele federațiilor internaționale corespondente.”, iar regulile după care a fost convocate și desfășurate Adunările Generale ale FRT sunt prevăzute în Statut, după cum prevede și OG nr. 26/2000 în art. 25 alin. 5 „ Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut”.

Pe baza acestei stări de confuzie și incertitudine cu privire la dreptul de vot, alimentată în mod continuu de reprezentantul MTS cu amenințarea suspendării finanțării, implicându-se în mod vădit în influențarea deciziilor membrilor FRT prezenți la adunare, inducând aparența unor drepturi exclusive în cadrul Adunării Generale ale celor 38 de membri prezenți, au apărut o serie de  nemulțumiri atât din partea membrilor FRT care nu făceau parte din cei 54 cât și din partea unora din cei 38,  nemulțumiri discutate pe parcursul a patru ore și conducând la necesitatea unei pauze în vederea aplanării tensiunilor apărute.

În  timpul pauzei, o parte din membri participanți la Adunarea Generală au plecat, după reluare nemaifiind îndeplinit cvorumul decât pentru secțiunea I de pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Atitudinea reprezentanților MTS de a nu prezenta înscrisuri care să le justifice demersurile,  este cu atât mai gravă cu cât, pe adresa de e mail a  FRT, în seara de dinaintea adunării generale, respectiv pe 1 noiembrie 2017, a sosit un înscris purtând antetul MTS, semnată de domnul Dacian Stan, nefiind ștampilată (deși această obligativitate există în continuare pentru persoanele juridice de drept public), înscris prin care se comunica faptul că „ mandatul domnului președinte George Cosac a expirat la data de 01.05.2017”.

Față de toate aspectele invocate mai sus, solicităm Ministerului Tineretului și Sportului să facă precizarea dacă acțiunile celor doi reprezentanți la Adunarea Generală a Federației Române de Tenis din data de 2 noiembrie 2017 au fost exercitate ca fiind în baza mandatului invocat de către aceștia sau sunt acțiuni personale ale acestora în afara mandatului.

Cu deosebită considerație,

Comitetul Director al FRT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Sport
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Karls Jobs 2018
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava