• S.C. Doly-Com Distribuție S.R.L. Botoșani angajează persoane cu competențe profesionale în domeniile electric, electronic și automatizări, cu studii medii sau superioare.
  • Salariul brut acordat este între 5128 lei și 6837 lei, funcție de cunostintele și competențele profesionale în domeniu. Se acordă gratuit transport și o masă la cantina societății. CV-urile se pot trimite pe e-mail la adresa office@dolycom.ro. Relații: la tel. 0231 565970, 0753 090117, 0753090142.

Sâmbătă, 10 februarie 2018, municipiul Suceava a sărbătorit 630 ani de la atestarea documentară.
Cu o săptămână înaintea evenimentului, Biroul Executiv al Filialei Judeţene SUCEAVA „Plăiesii” a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” a adresat liderilor care conduc România de astăzi o scrisoare deschisă cu următorul conținut:

SCRISOARE DESCHISĂ

,,….Şi s-a scris cartea în Cetatea Sucevei, luni, în întâia săptămână a Postului sub pecetea noastră, în anul naşterii Domnului 1388”.

În baza acestei mărturii istorice indubitabile înscrise în hrisoavele vremii, în zilele ce urmează, municipiul Suceava – orașul-cetate şi fostă capitală a Țării Moldovei va aniversa 630 ani de la atestarea documentară.

Ca organizaţie patriotică, constituită în scopul perpetuării în conştiinţa cetăţenilor a sentimentelor de demnitate națională și de respect faţă de eroii şi martirii neamului românesc care s-au jertfit pentru ţară, Filiala Județeană SUCEAVA ,,Plăieșii” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” dorește să readucă în atenția liderilor României de astăzi, drept model şi cale de urmat, faptele înscrise de marele domnitor Petru I Mușat în certificatul de naștere al acestei străvechi așezări românești.

Dacă veți fi de acord că începuturile existenței acestui oraș sunt autentice, precum şi faptele mușatinului, am dori să faceți, de mâine, în întreaga dumneavoastră activitate, orice vă stă în putință, cu mintea și credința în reușită, pentru a conferi României de astăzi aceeași demnitate precum cea a începutului existenței cetății noastre, Suceava, care nu a fost altfel decât încununat de glorie, putere și măreție.

Păstrând proporţiile istorice, pe fruntea și umerii Măriei Sale Petru I Mușat, au stat provocări multiple, poate la fel de mari ca și cele pe care le gestionează, prin dumneavoastră, România de astăzi.

Este oare prea mult dacă noi, continuatori ai ființei românești pe aceste meleaguri să ne dorim ca țara noastră să aibă şi astăzi în fruntea ei bărbați ai căror fapte să se ridice la înălţimea şi măreţia celor ale marelui voievod Petru I Mușat­?

Stimați compatrioți care conduceți astăzi diplomația românească!

Mare a fost puterea lui Dumnezeu când l-a înzestrat pe acest om cu o remarcabilă abilitate în stabilirea de relații favorabile Ţării Moldovei cu marile puteri ale vremii. Stau drept mărturie faptele sale și ale slujitorilor săi  în construcția diplomatică a raporturilor cu Regatul Poloniei și, prin extensie, cu cel al Ungariei.

Așa cum prea bine știți, Regatul Poloniei a acelor vremuri era, pe toate planurile, o construcție politico – administrativă și militară de dimensiuni superioare Poloniei de astăzi.

Noi nu dorim altceva decât să slujiți țara aceasta cu aceeași râvnă și credință ca Petru I Mușat și Dumnezeu vă va ajuta fără îndoială. O va face și pentru că noi, Poporul, descoperindu-vă faptele mărețe vă vom sprijini fără tăgadă.

Am descoperit la Petru I Mușat că își iubea cu credință nestrămutată propria țară. Un alt dar oferit de către Dumnezeu a fost cel prin care i-a împărtășit domnitorului secretul creării avuției poporului. Ulterior această situație a permis Țării Moldovei să-și îndatoreze vecinii, pe stăpânii unor popoare care împărțeau pe atunci pacea sau războiul în Europa Medievală.

Cine ne împiedică ca în raporturile cu puternicii, mai marii vremurilor de astăzi să folosim aceleași argumente?

Nouă, Poporului, nu ne-a dispărut  nicio clipă vrednicia şi înţelepciunea lăsată ca moștenire genetică de înaintașii noștri.

Stimați compatrioți care gestionați astăzi resursele și averea țării!

Cercetați-ne mai mult, cunoașteți-ne și conduceți-ne spre mai bine și vom realiza împreună o țară bogată. Doar știți că nimeni nu s-ar opune unei vieți mai bune, construită cu muncă și în demnitate.

Stimați compatrioți care hotărâți cum se realizează apărarea țării noastre!

Trebuie să știți că nu mică a fost minunea lui Dumnezeu când  i-a dăruit credinciosului Petru I Mușat bărbăția, cutezanța, arta și priceperea în conducerea oștilor.

Ridicaţi-vă prin credință, dăruire și fapte neșovăielnice la înălțimea marelui voievod. Numai așa noi, împreună cu dumneavoastră, vom  putea apăra şi dezvolta această țară, oricare ar fi piedicile şi inamicii ei.

Ştim prea bine că încă înainte de a deveni voievod, bătălia din anul 1368 de la Codrii Plonini l-a consacrat pe Petru I Mușat drept mare strateg. La finalul luptelor, oastea condusă de cel pe care vrem să vi-l sugerăm drept model, capturase capii oștirii polone, trei steaguri regale aparținând ținuturilor Sandomir, Cracovia și Liov, precum și alte nouă steaguri ale grupărilor militare nobiliare. Astfel Moldova devenea cunoscută în cancelaria Regelui Cazimir al III-lea al Poloniei drept mare putere militară.

Noi ne mândrim cu această realitate, iar domniilor – voastre vă creează mari responsabilități, nu credeți?

Vă vom fi alături nu numai prin jurământ, ci și prin sacrificiu – dacă va fi nevoie, atâta timp cât vom descoperi că veți asigura, cu arma credinței românești, orice ține de apărarea țării noastre.

Nu uitați nicio clipă că Petru I Mușat, al cărui sânge curge astăzi și prin trupurile dumneavoastră, a construit un sistem defensiv unitar la frontiera de est a Moldovei, începând de la malul drept al Nistrului spre interior.

Nu vi se pare că trăim vremuri asemănătoare?

Stimații noștri conducători!

Credem că sunteți la fel de conștienți ca și noi de faptul că România mai dispune încă de suficiente resurse umane, materiale și spirituale care să o aducă la gloria și măreția Țării Moldovei condusă la începutul secolului al XIV-lea de marele voievod Petru I Mușat.

Vă vom sta aproape dacă vom descoperi la dumneavoastră conştiinţa moștenirii marilor virtuți ale lui Petru I Mușat. Altfel, am putea crede orice altceva.

Noi nu dorim variante alternative deoarece țara noastră, România, este creația lui Dumnezeu și a noastră. Şi este veșnică.

Biroul Executiv al Filialei Judeţene SUCEAVA „Plăieșii” a

Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”

 

 

********

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” este o organizaţie patriotică şi democratică, nonprofit, independentă, neguvernamentală, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conştiinţa cetăţenilor sentimentele de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii neamului românesc, care s-au jertfit pentru ţară.

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, activităţile desfăşurate sunt de interes general, iar prin Hotărârea Guvernului României Nr. 698 din 19.08.2014, a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică.

Filiala Județeană Suceava a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria” este înscrisă în Registrul Național al  Organizațiilor Neguvernamentale, secțiunea Asociații, cu nr. 21570/A/2016.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Cultural
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava