Prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a anunţat că una din problemele cu care se confruntă Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava este cea a stabilirii dreptului de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate. Sinescu a arătat că noul alineat (21) al art. 27 din Legea nr. 18/1991 modificată, prevede ca proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, vor putea cere prefectului prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Pe de altă parte, el a spus că potrivit prevederilor art. 7 alin (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, până la întocmirea situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar. „Unul din motivele pentru care am solicitat Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să ne comunice dacă se pot emite titluri de proprietate pentru terenurile aflate în zone care nu au fost cooperativizate şi care fac obiectul art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este faptul că o mare parte a comunelor din judeţul Suceava se află în zone care nu au fost cooperativizate, terenurile nu au trecut la stat în baza vreunui act normativ iar cetăţenii au deţinut în mod continuu aceste terenuri ce nu fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. Avem sesizări din partea unor comisii locale de fond funciar din judeţul Suceava, prin care se semnalează faptul că proprietarii solicită emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile menţionate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară şi a întocmirii unor acte notariale”, a precizat Florin Sinescu. El a arătat că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a comunicat Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava faptul că se poate emite titlul de proprietate autorilor iniţiali sau moştenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat de stat terenuri prin acte translative de proprietate.

Prefectul a mai declarat că în şedinţa de astăzi, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava a hotărât validarea amplasamentului pentru suprafaţa totală de 66,9881 ha teren cu vegetaţie forestieră şi validarea anexei privind acordarea despăgubirilor băneşti corespunzătoare suprafeţei de teren de 4,30 ha, în baza hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile. Totodată, au fost admise 3 cereri privind constituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent locuinţei.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Administraţie
SAV-COM Suceava
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava