Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice lansează cea de-a cincea etapă a Campaniei de sensibilizare şi conştientizare publică din cadrul Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, care constă în comunicarea directă cu cetăţenii .

Obiectivul Seminariilor Locale este de informare și educare a cetățenilor în direcția conștientizării impactului major pe care îl are poluarea cu nutrienți asupra sănătății și calității vieții.

Prin aceste acțiuni se dorește îmbunătățirea practicilor și comportamentelor individuale, de familie și instituționale în zonele rurale din România (în special în comunele desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați), în ceea ce privește gestionarea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, precum și combaterea poluării cu nutrienți a apelor și solului și crearea premizelor pentru o agricultură durabilă.

Prima sesiune se derulează în perioada 9 – 27 iunie 2013.

In cadrul întâlnirii cu cetățenii, experţii de mediu vor face cunoscute cele mai importante informații cu privire la:

1. Calitatea apei

2. Igiena apei și sanitație

3. Managementul deșeurilor menajere

4. Managementul gunoiului de grajd

5. Aplicarea îngrășămintelor

6. Implicațiile prevederilor Directivei Nitrați la acordarea subvențiilor pentru fermieri

 

De asemenea, în cadrul seminariilor se va dezvolta și o sesiune practică care va

consta în vizitarea unei gospodării și efectuarea următoarelor activități:

 inspecția sanitară a fântânii – utilizând fișa simplificată se va calcula și scorul de risc;

 testarea apei din fântână;

 interpretarea rezultatelor privind calitatea apei în raport cu scorul de risc;

 discutarea situației constatate, cu accent pe soluțiile practice pentru remedierea problemelor existente.

 

Informaţii suplimentare despre proiect.

România a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și un grant de la Facilitatea Globală de Mediu (Global Environment Facility – GEF) pentru a sprijini implementarea Proiectului „ Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” (CIPN) în localități selecționate vulnerabile sau potențial vulnerabile la poluarea cu nutrienți (ZVN). Obiectivul general de dezvoltare al proiectului este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerințelor Directivei Nitrați a UE prin (a) reducerea poluării cu nutrienți a corpurilor de apă, (b) promovarea modificărilor comportamentale la nivel de comună și (c) întărirea capacității instituționale și de reglementare.

În vederea atingerii acestui obiectiv, Proiectul sprijină Guvernul României prin:

a) Implementarea unei serii de investiții în circa 69 de localități ZVN, incluzând: (i) sisteme comunale de depozitare și manipulare pentru a promova o mai bună gestionare a deșeurilor animale și menajere, (ii) plantarea de fâșii de vegetaţie forestieră cu rol de protecţie și reabilitarea pășunilor, (iii) canalizare și epurare a apelor uzate la scară mică și (iv) promovarea Codului de Bune Practici Agricole.

b) Întărirea capacității instituționale a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) și a Administrației Naționale ”Apele Române” (ANAR) precum și a altor agenții naționale, regionale și județene implicate, de a implementa Directiva Nitrați.

c) Derularea unei campanii de Conștientizare Publică pentru a sprijini activitățile proiectului și a stimula replicarea intervențiilor proiectului în alte zone similare din România, precum și în alte țări riverane de la Marea Neagră și în țări candidate UE.

 

Pentru mai multe informatii despre proiect, vă rugăm să accesați

www.inpcp.ro,

www.inpcp-campanie.ro, www.blog.inpcp-campanie.ro.

http://www.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrienti

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Guvern
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava