Comenzi MOPAN Suceava

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Centru integrat de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru materiale avansate, nanotehnologii şi sisteme distribuite de fabricaţie şi control

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvolare Regională