MOPAN Suceava

Avocat dreptul muncii. Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă

1

În dreptul muncii, contractul individual de muncă (CIM) în România reprezintă instrumentul principal ce reglementează relațiile de muncă, stabilind drepturi și obligații atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina salariatului. Înainte de încheierea contractului de muncă, părțile stabilesc clauzele de comun...

o săptămână în urmă | 390 vizualizări

Avocat GDPR. Monitorizarea excesivă a datelor cu caracter personal si sancțiuni

Potrivit Regulament UE 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE...

3 săptămâni în urmă | 389 vizualizări | Comentează

Protecția datelor cu caracter personal în România. Dreptul de a fi uitat

Datele cu caracter personal în România constau în orice informații care contribuie la individualizarea unei persoane și care permit identificarea acesteia. Având în vedere evoluția constantă a societății...

3 săptămâni în urmă | 294 vizualizări | Comentează

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului în România

În societatea contemporană, concedierea în România reprezintă un proces des întâlnit în mediul profesional, fiind o cauză de încetare a raporturilor de muncă. Codul Muncii prevede două ipoteze de concediere...

o lună în urmă | 317 vizualizări | Comentează

Ce trebuie să știi ca producător și distribuitor de produse din tutun și țigări electronice în România

Directiva privind produsele din tutun reprezintă un set de reguli legislative europene menit să reglementeze modul în care sunt comercializate și fabricate produsele din tutun, precum și cele conexe, cum...

o lună în urmă | 329 vizualizări | Comentează

Schimbarea sediului social al unei societăți în România

Sediul social al unei societăți reprezintă un factor de identificare important din punct de vedere procedural, deoarece servește drept adresă oficială a societății și este utilizat pentru corespondența...

2 luni în urmă | 369 vizualizări | Comentează

De ce să ții cont la înființarea unei societăți comerciale în 2024?

Executive summary: Potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, pentru ca...

2 luni în urmă | 432 vizualizări | Comentează

Fenomenul tratamentelor abuzive la locul de muncă ia amploare în România, afectând deopotrivă angajați și angajatori

Fenomenul tratamentelor abuzive la locul de muncă a căpătat o tendință ascendentă semnificativă, în România, ceea ce a dus la înmulțirea reclamațiilor referitoare la comportamente de discriminare sau hărțuire...

3 luni în urmă | 486 vizualizări | Comentează

Modificări fiscale în privința societăților comerciale din România în 2024

Începând cu anul 2024, Codul Fiscal suferă o serie de modificări operate prin Legea 296/2023 și prin Ordonanță de urgență 115/2023, printre care se numără și  modalitatea de calcul a impozitului pe venitul...

3 luni în urmă | 533 vizualizări | Comentează

Declarația de creanță în procedura insolvenței în România

Potrivit reglementărilor din Legea nr. 85/2014, pentru dobândirea calității de creditor în procedura insolvenței în România, trebuie parcurse o serie de etape, printre care amintim: notificarea creditorilor...

3 luni în urmă | 442 vizualizări | Comentează

Litigii privind revendicarea imobilelor naționalizate în România

Perioada comunistă, anii 1945-1989, a avut o influență majoră asupra unui drept constitutional, și anume dreptul de proprietate în România, întrucât au existat numeroase imobile preluate abuziv de către...

4 luni în urmă | 579 vizualizări | Comentează

Litigii Fiscale în România: Contestarea deciziilor de impunere și a actelor administrative fiscale

Potrivit reglementărilor din legislația fiscală împotriva unui act administrativ fiscal se poate formula calea de atac a contestaţiei, al cărui obiect îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise...

4 luni în urmă | 614 vizualizări | 1 comentariu

Litigii privind relațiile de vecinătate (grănițuire, servitutea de trecere și de vedere)

Conform codului civil, dreptul de proprietate privată în România include în cuprinsul său dreptul de posesie, folosință și dispoziție a unui bun, în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite...

4 luni în urmă | 812 vizualizări | Comentează

Recuperare creanță prin procedura prealabilă în România

Conform Codului de Procedură Civilă, există modalități prin care un creditor poate recupera o creanță sau o datorie fără a fi necesară declanșarea unei acțiuni în instanță. În acest sens, creditorul poate...

4 luni în urmă | 649 vizualizări | Comentează

Îmbunătățirea imaginii justiției prin abordarea umană a unui caz sensibil aflat pe rolul Curții de Apel Suceava

Vineri, Curtea de Apel Suceava a admis cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu formulată de doamna Chirilă Ana-Maria prin apărător ales, avocat Stefanoaia Mihai...

4 luni în urmă | 1159 vizualizări | 1 comentariu

Litigii privind ieșirea din indiviziune și partaj

Instituția de coproprietate în România se referă la acea situație în care două sau mai multe persoane dețin în proprietate comună un anumit bun, indiferent dacă este vorba de un bun mobil sau imobil, fiecare...

5 luni în urmă | 598 vizualizări | Comentează

„Bolnavii psihic nu sunt infractori”. Lecția pe care România încă o învață

„În 2020, ziarul Libertatea începe o investigație jurnalistică compusă din mai multe articole, titlul unuia dintre ele fiind „Bolnavii psihic nu sunt infractori”. La prima vedere propoziția aceasta...

5 luni în urmă | 482 vizualizări | Comentează

Litigii ale cumpărătorilor în relația cu dezvoltatorii imobiliari din România

De cele mai multe ori, cumpărarea unui apartament nou în ansambluri rezidențiale de la dezvoltatori din piața imobiliară în România are loc în momentul în care construcția se află încă în faza de proiectare...

5 luni în urmă | 565 vizualizări | Comentează

Opinie CRJ ”Reprezentantul personal, element esențial pentru garantarea dreptului la un remediu efectiv”

Acum aproximativ 10 ani, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului condamna România în cauza „CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu” pentru încălcarea art. 2 din Convenție – dreptul la viață (atât...

5 luni în urmă | 609 vizualizări | Comentează

Litigii privind anularea contractelor în România

Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste prevederi legale se stabilește că orice contract...

5 luni în urmă | 663 vizualizări | Comentează

Litigii privind anularea contractelor în România

Contractul civil în România se încheie prin acordul părților, fiind necesară respectarea condițiilor de fond și de formă impuse de codul civil. În aceste prevederi legale se stabilește că orice contract...

5 luni în urmă | 523 vizualizări | 1 comentariu

Opinii – dreptul la întrerupere de sarcină

Din 1966 până în 1989, Decretul 770 a interzis avortul la cerere, cu câteva excepții, ceea ce a dus la dublarea ratei mortalității materne și la aproape 10.000 de decese raportate în urma avorturilor clandestine...

5 luni în urmă | 687 vizualizări | Comentează

Contestarea deciziilor emise de către CNCI/ANRP în România

Restituirea bunurilor confiscate de regimul comunist reprezintă o condamnare a abuzurilor comuniste și o formă de reparație materială și morală pentru comportamentul injust. Având în vedere durata îndelungată...

6 luni în urmă | 625 vizualizări | Comentează

Litigii privind contractul individual de muncă în România

Contractul individual de muncă în România este baza juridică dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au părțile contractante. Există mai multe tipuri de contracte de muncă...

6 luni în urmă | 920 vizualizări | Comentează

Aspecte relevante privind protecția consumatorului în România

Legea protecției consumatorului în România are rolul de a echilibra relațiile dintre comercianți și consumatori, garantând drepturi ale consumatorului prin derogări de la dreptul comun al contractelor...

7 luni în urmă | 745 vizualizări | Comentează

Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau rezoluțiune într-un litigiu civil în România

Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de desfacere...

7 luni în urmă | 701 vizualizări | Comentează

Serviciu modern de monitorizare legislativă oferit GRATUIT ONG-urilor

Conform ultimelor cercetări EQLS, România se află printre statele membre ale UE cu cele mai reduse nivele de participare civică. Doar 2% dintre români au luat parte la proteste sau demonstrații, 6% au...

7 luni în urmă | 645 vizualizări | Comentează

Răspunderea civilă delictuală în România

Răspunderea civilă delictuală în România urmăreşte în primul rând repararea unui prejudiciu produs ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, dar are în acelaşi timp și scopul de a determina în conştiinţa...

7 luni în urmă | 633 vizualizări | Comentează

Procedura de faliment a unei firme în România

Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își mai respecte angajamentele comerciale asumate...

8 luni în urmă | 708 vizualizări | Comentează

“Mobilitate și protecție juridică în era digitală” – Prima Conferința internațională a Camerei Notarilor Publici București

În zilele de 27 și 28 octombrie s-a desfășurat prima ediție a Conferinței internaționale  organizate de Camera Notarilor Publici București, intitulată ”Mobilitate și protecție juridică în era digitală”. Conferința...

8 luni în urmă | 533 vizualizări | Comentează

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului în România

Procedura de insolvență la persoane juridice și procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul...

8 luni în urmă | 721 vizualizări | Comentează

Răspunderea civilă contractuală în cadrul unui litigiu în construcții în România

Codul Civil în România prevede posibilitatea de reparare a prejudiciului în România și de a angaja răspunderea civilă contractuală în România în cazul ivirii unui litigiu în construcții în România. Acest...

8 luni în urmă | 614 vizualizări | Comentează

Procedura de insolvență împotriva unui debitor în România

Procedura de insolvență la persoane juridice si procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul...

8 luni în urmă | 593 vizualizări | Comentează

Cum să procedezi când ești executat silit pentru o creanță prescrisă în România?

Executarea silită în România reprezintă un remediu prevăzut de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația de plată stabilită printr-o hotărâre a instanței de judecată...

8 luni în urmă | 848 vizualizări | Comentează
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava
Bioenergy Suceava