MOPAN Suceava

Aspecte relevante privind protecția consumatorului în România

0

Legea protecției consumatorului în România are rolul de a echilibra relațiile dintre comercianți și consumatori, garantând drepturi ale consumatorului prin derogări de la dreptul comun al contractelor și al răspunderii civile și promovând un consimțământ contractual conștient, bazat pe o informare adecvată a consumatorului pentru...

o săptămână în urmă | 414 vizualizări

Rezilierea și rezoluțiunea contractului. Acțiune în reziliere sau rezoluțiune într-un litigiu civil în România

Potrivit codului civil, contractul civil poate înceta prin diverse modalități, principalul motiv fiind, în general, nerespectarea obligațiilor contractuale. Codul civil prevede ca modalități de desfacere...

2 săptămâni în urmă | 465 vizualizări | Comentează

Serviciu modern de monitorizare legislativă oferit GRATUIT ONG-urilor

Conform ultimelor cercetări EQLS, România se află printre statele membre ale UE cu cele mai reduse nivele de participare civică. Doar 2% dintre români au luat parte la proteste sau demonstrații, 6% au...

3 săptămâni în urmă | 453 vizualizări | Comentează

Răspunderea civilă delictuală în România

Răspunderea civilă delictuală în România urmăreşte în primul rând repararea unui prejudiciu produs ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, dar are în acelaşi timp și scopul de a determina în conştiinţa...

3 săptămâni în urmă | 408 vizualizări | Comentează

Procedura de faliment a unei firme în România

Orice societate comercială în România este înființată pentru a desfășura activitate economică în România, însă în momentul în care aceasta nu reușește să își mai respecte angajamentele comerciale asumate...

o lună în urmă | 458 vizualizări | Comentează

“Mobilitate și protecție juridică în era digitală” – Prima Conferința internațională a Camerei Notarilor Publici București

În zilele de 27 și 28 octombrie s-a desfășurat prima ediție a Conferinței internaționale  organizate de Camera Notarilor Publici București, intitulată ”Mobilitate și protecție juridică în era digitală”. Conferința...

o lună în urmă | 384 vizualizări | Comentează

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului în România

Procedura de insolvență la persoane juridice și procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul...

o lună în urmă | 456 vizualizări | Comentează

Răspunderea civilă contractuală în cadrul unui litigiu în construcții în România

Codul Civil în România prevede posibilitatea de reparare a prejudiciului în România și de a angaja răspunderea civilă contractuală în România în cazul ivirii unui litigiu în construcții în România. Acest...

o lună în urmă | 365 vizualizări | Comentează

Procedura de insolvență împotriva unui debitor în România

Procedura de insolvență la persoane juridice si procedura de faliment a unei firme în România se poate deschide ca urmare a unei cereri introduse la tribunal de către un debitor în România, de către unul...

o lună în urmă | 439 vizualizări | Comentează

Cum să procedezi când ești executat silit pentru o creanță prescrisă în România?

Executarea silită în România reprezintă un remediu prevăzut de lege pentru situația în care debitorul nu își execută integral și la timp obligația de plată stabilită printr-o hotărâre a instanței de judecată...

2 luni în urmă | 622 vizualizări | Comentează

Cum poți intra pe piață ţigărilor electronice din Romania?

Producătorii de țigarete electronice care doresc să activeze pe piață ţigărilor electronice din România trebuie să aibă în vedere câteva aspecte importante de natură juridică pentru ca întreaga activitate...

2 luni în urmă | 443 vizualizări | Comentează

Care sunt pașii care trebuie urmați pentru încheierea valabilă a unui contract de vânzare în România? Sunt valabil încheiate contractele de vânzare sub semnătură privată?

Legislația din România stabilește o serie de condiții cu privire la încheierea contractelor de vânzare în România. Codul Civil din România...

2 luni în urmă | 494 vizualizări | Comentează

Eveniment în Europa de Est, România a promulgat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în domeniul industriei și transporturilor

Conform noilor modificări legislative în domeniul energiei regenerabile în România, un eveniment important în acest sens îl reprezintă promulgarea...

4 luni în urmă | 456 vizualizări | Comentează

Care este actuala abordare a societății dumneavoastră cu privire la litigii în România?

În domeniul afacerilor, ivirea unui litigiu poate reprezenta o problemă semnificativă, întrucât afectează reputația unei societăți, consumând timp și resurse financiare. De aceea, este esențial ca societățile...

4 luni în urmă | 586 vizualizări | Comentează

Cum poți solicita rezoluțiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare imobil cu repunerea părților în situația anterioară în România?

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil în România, numit și promisiune de vânzare-cumpărare, este un act încheiat în formă autentică...

5 luni în urmă | 672 vizualizări | Comentează

Cum poți proceda în cazul atragerii răspunderii administratorului unei societăți în România?

Administratorul societății este responsabil pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația aplicabilă și prevederile actului constitutiv al...

5 luni în urmă | 680 vizualizări | Comentează

Care sunt pașii de urmat în cazul încălcării dreptului la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)?

Atât legislația internă cât și cea europeană garantează oricărei persoane care este cetățean al unui stat din Uniunea Europeană dreptul la protecția propriilor date cu caracter personal. Dispozițiile aplicabile...

5 luni în urmă | 617 vizualizări | Comentează

Evaluarea riscurilor înainte de intrarea în insolvență a unei societăți în România

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, insolvență și faliment în România, avocat specializat în insolvență și faliment în România, debitor în România, prevenirea insolvenței în...

5 luni în urmă | 798 vizualizări | Comentează

Noile modificări aduse legislației muncii în România începând cu anul 2023

Începând cu luna ianuarie a anului 2023, legislația muncii în România a suferit o serie de modificări. Cele mai importante dintre acestea vizează obligația angajatorului în România cu privire la informațiile...

6 luni în urmă | 955 vizualizări | Comentează

Parcuri fotovoltaice în România -Legislație aplicabilă

În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile...

7 luni în urmă | 709 vizualizări | Comentează

Ce obligații trebuie să respecte comercianții pentru vânzarea produselor și serviciilor pe piața din România?

Pentru a desfăşura activităţi comerciale în România şi pentru a dezvolta reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor de piață,  persoanele care au calitatea de comerciant în România trebuie să respecte...

7 luni în urmă | 660 vizualizări | Comentează

Cum se pot sponsoriza asociațiile/ONG-urile în România? -Relația juridică dintre beneficiari și sponsori-

Contractul de sponsorizare în România este un element cheie care reglementează relația juridică dintre beneficiari și sponsori. Forma scrisă a contractului de sponsorizare în România este necesară, iar...

7 luni în urmă | 870 vizualizări | Comentează

Cum se poate modifica planul urbanistic zonal (PUZ) în România?

Planul urbanistic zonal (PUZ) în România este un instrument important pentru dezvoltarea urbanistică a unei zone dintr-o localitate, conținând informații detaliate despre toate funcțiunile zonei, cum ar...

8 luni în urmă | 1034 vizualizări | Comentează

Ce modificari s-au adus cu privire la drepturile consumatorului în România?

Prin Hotărârea nr. 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului României nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare a fost...

9 luni în urmă | 879 vizualizări | Comentează

Cum să închei un acord de asociere in participatie în domeniul tehnologiei informației (IT) în România?

Key Words: Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial în România, acord de asociere în...

9 luni în urmă | 994 vizualizări | Comentează

De ce o societate aflată în insolvență trebuie să angajeze un avocat?

Conform Legii nr. 85/2014 din România, insolvența este un proces prin care o societate nu dispune de mijloacele bănești pentru a plăti datoriile certe, lichide şi exigibile către creditori. Această situație...

10 luni în urmă | 800 vizualizări | Comentează

Noile modificări aduse contractului individual de muncă și Codului Muncii in Romania

Începând cu data 22 octombrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 283/2022 în România pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii în România, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului...

11 luni în urmă | 1130 vizualizări | Comentează

Cum formulezi contestație la decizia de compensare emisă de către CNCI/ANRP prin care s-au subevaluat imobilele preluate abuziv în România?

Conform reglementărilor din Legea nr.165/2013, persoanele ale căror imobile au fost preluate abuziv în România și care s-au îndreptat către...

11 luni în urmă | 831 vizualizări | Comentează

Ce modificări a adus Legea 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului?

Începând cu data de 26 Noiembrie 2022, a fost adoptată Legea 265/2022 în România, privind Registrul Comerţului şi pentru modificarea şi...

11 luni în urmă | 1164 vizualizări | Comentează

Cum să revizuiești un contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România?

Prin contract de antrepriză și subantrepriză în construcții în România înțelegem contractul prin care o persoană, numită antreprenor se obligă că, pe riscul său, să execute o anumită lucrare materială...

12 luni în urmă | 966 vizualizări | Comentează

Care e procedura de contestare a executării silite unui bilet la ordin în România?

Fiind un instrument financiar de plată des întâlnit în relațiile dintre profesioniști, biletul la ordin joacă un rol important în stingerea obligației contractuale izvorâte din contracul încheiat între...

12 luni în urmă | 1132 vizualizări | Comentează

Cum să imporți tutun dintr-un stat terț în România?

Persoanele fizice sau juridice care intenționează să comercializeze și să transporte în România tutun brut sau tutun prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import în România, din achiziţii intracomunitare...

1 an în urmă | 1160 vizualizări | Comentează
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
Castiga premii zilnice cu factura electronica din contul E.ON Myline
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava
Bioenergy Suceava