Concert pascal
MOPAN Suceava
Suceava News Online

ANUNȚ PUBLIC DIRECȚIA SILVICĂ Suceava – 5 martie 2024

Direcția Silvică Suceava, județ Suceava, titular al planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat prin OS Stulpicani”, situat pe teritoriul comunelor Crucea, Mălini, Ostra, Slatina, Stulpicani, Vama jud. Suceava și comunei Borca, jud. Neamț, anunţă publicul interesat că...

2 luni în urmă | 248 vizualizări
Suceava News Online

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALE de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2024

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 11.2023 ora 11:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor...

6 luni în urmă | 494 vizualizări
Suceava News Online

Direcția Silvică Suceava – ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE – OFERTA DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  un activ disponibil de pe raza Ocolului Silvic Gura Humorului, după cum urmează: Electrificare...

6 luni în urmă | 404 vizualizări
Suceava News Online

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTA DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului...

7 luni în urmă | 465 vizualizări
Suceava News Online

Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare termică Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea (Școala nr.1 – corp A), județul Suceava” cod C5-B1-2118

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Primăria comunei Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 9785 / 25.01.2023 / 2359 / 09.02.2023 pentru proiectul „Reabilitare termică Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea (Școala nr.1 – corp A), județul Suceava” cod C5-B1-2118. Obiectivul...

1 an în urmă | 623 vizualizări
Suceava News Online

Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie comuna Marginea” cod C10-I3-1081

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Comuna Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 7863 / 20.01.2023 / 2578 / 15.02.2023 pentru proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie comuna Marginea” cod C10-I3-1081. Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea...

1 an în urmă | 555 vizualizări
Suceava News Online

Anunț privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Marginea” cod C10-I4-29

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Comuna Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 131440/21.11.2022 / 16402 / 15.12.2022 pentru proiectul „Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Marginea” cod C10-I4-29. Obiectivul general al proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic...

1 an în urmă | 498 vizualizări
Suceava News Online

Anunț privind semnarea proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MARGINEA JUDEȚUL SUCEAVA”

Comuna Marginea anunță semnarea contractului de finanțare nr. C3I1A0122000582 /27.03.2023 pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MARGINEA JUDEȚUL SUCEAVA”, cod proiect C3I1A0122000582. Proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MARGINEA...

1 an în urmă | 715 vizualizări
Suceava News Online

ANUNȚ DE VÂNZARE ARME DE VÂNĂTOARE

Direcția Silvică Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, județul Suceava, telefon 0230/522564, cod de înregistrare fiscală RO 1590120, organizează în data de 29.09.2022, ora 10.00, licitație publică cu ofertă în plic închis, având ca obiect ”Vânzarea de arme vânătoare”. În caz de neadjudecare, licitaţia...

2 ani în urmă | 1015 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunț privind organizarea LICITAȚIEI ELECTRONICE DE CESIUNE A DREPTULUI DE RECOLTARE A FRUFELOR COMESTIBILE DIN FLORA SPONTANĂ ÎN ANUL 2022

1.Organizatorul licitației: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, Bd.1 MAI. Nr.  6, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data desfășurării și ora de start a licitației electronice: 27 IULIE 2022, ora de start 11:00 (ora României)  pentru  loturile de trufe de pădure din fondul forestier de stat administrat...

2 ani în urmă | 1115 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunț privind organizarea LICITAȚIEI ELECTRONICE DE CESIUNE A DREPTULUI DE RECOLTARE A CIUPERCILOR DE PĂDURE COMESTIBILE DIN FLORA SPONTANĂ ÎN ANUL 2022

1. Organizatorul licitației: DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, Bd.1 MAI. Nr. 6, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data desfășurării și ora de start a licitatiei electronice:  27 Iulie 2022, ora de start  12:00  (ora  României)  pentru  loturile de ciuperci  de pădure din fondul forestier de stat administrat...

2 ani în urmă | 925 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: -21 IULIE 2022 începând cu ora 10:00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv...

2 ani în urmă | 979 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI intermediare de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producția anului 2022

1.Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUC EAVA, cu s ediu l in Su ceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 13.07.2022 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor...

2 ani în urmă | 1107 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNȚ PUBLIC

Direcția Silvică Suceava, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Vatra Dornei din cadrul Direcției Silvice Suceava”, situat pe teritoriul U.A.T.-urilor: Câmpulung Moldovenesc, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Panaci, Pojorâta, Șaru Dornei, Vatra Dornei...

2 ani în urmă | 1176 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTĂ DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului...

2 ani în urmă | 1185 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE OFERTA DE VÂNZARE

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr.6., , înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J/33/1109/1991, cod fiscal RO 1590120, tel. 0230522564, fax. 0230521783, vinde prin licitaţie publică cu strigare  un număr de  trei active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, Ocolului...

2 ani în urmă | 1460 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNȚ CONCURS ETAPA II – 02.11.2021

...

3 ani în urmă | 1902 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNȚ CONCURS ETAPA I- 28.10.2021

...

3 ani în urmă | 1781 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunț- Disponibil lemn de foc pentru populație la data de 19.10.2021

În vederea informării populaţiei referitor la posibilităţile de achiziţionare a lemnului pentru foc necesar încălzirii locuinţelor, vă informăm că Direcţia Silvică Suceava , în conformitate cu prevederile Legii 46/2008 – Codul Silvic, art.59, cu modificările şi completările ulterioare, oferă spre vânzare lemn pentru foc...

3 ani în urmă | 1477 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Studiu adițional de modificare a prevederilor amenajamentului Ocolului Silvic Adâncata U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului”, din cadrul Direcției Silvice Suceava, fond forestier proprietate publică a statului amplasat în raza administrativ-teritorială a comunelor...

3 ani în urmă | 1264 vizualizări
Suceava News Online

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Reabilitare Drum forestier...

3 ani în urmă | 1127 vizualizări
Suceava News Online

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA – “Refacere pod la hm 16+51 – DAF Arșița Troci”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 16+51 –...

3 ani în urmă | 1122 vizualizări
Suceava News Online

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA “Refacere pod la hm 16+90 – DAF Pârâul Mălai”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 16+90 –...

3 ani în urmă | 1132 vizualizări
Suceava News Online

INFORMARE DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA “Refacere pod la hm 18+00 – DAF Străjii Vadu Negrilesei”

Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universității nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Refacere pod la hm 18+00 –...

3 ani în urmă | 1104 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNŢ DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Marginea din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava...

3 ani în urmă | 1361 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunț-licitație pentru închirierea unor construcții care nu mai deservesc nevoilor de pază și administrare a fondului forestier proprietate publică a statului sau nevoilor de producție din cadrul fostului Centru de Împletituri Marginea de la Ocolul Silvic Marginea

Direcția Silvică Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 06.09.2021 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității, pentru închirierea unor construcții care nu mai deservesc nevoilor de pază și administrare a fondului forestier proprietate publică a statului sau nevoilor de produție din cadrul fostului...

3 ani în urmă | 1310 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNT DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECTIA  SILVICA  SUCEAVA, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat  de Regia Natională a Padurilor –Romsilva prin  Ocolul Silvic Dolhasca, din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului...

3 ani în urmă | 1322 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B -dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: –30 iulie 2021 începând cu ora 10:00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv...

3 ani în urmă | 1323 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier aparţinând altor deţinători administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2021

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 11.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate aparţinând altor deţinători...

3 ani în urmă | 1670 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNȚ LICITAȚIE

Direcția Silvică Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 6 anunță pentru ziua de 09.08.2021 organizarea unei LICITAȚII la sediul unității, pentru închirierea a două obiective de la Ocolul Silvic Solca, conform caietului de sarcini: I. Casa locuit individuala Ilisesti – 4 obiective Ocol Silvic Solca Denumire obiectiv:...

3 ani în urmă | 1849 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcției Silvice Suceava” amplasat în în raza administrativ-teritorială a comunelor  Brodina, Moldovița, Putna, Straja...

3 ani în urmă | 1550 vizualizări
Direcţia Silvică Suceava

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA având sediul în localitatea Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava anunţă publicul interesat asupra finalizării...

3 ani în urmă | 1448 vizualizări
SAV-COM Suceava
MOPAN Suceava
FACOS Suceava
Edofier Fier Forjat
E.ON - Luna aceasta, factura electronica iti poate aduce premii in fiecare zi
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
Jidvei - vinuri albe romanesti de calitate
A.I.T.I. Imobiliare Suceava
General Construct - Anunturi angajare
Aeroportul International Stefan cel Mare Suceava
REVINE Suceava
Hornar de Bucovina
Locuri de munca in Romania
ROMFOUR - Transport international de persoane colete - auto pe platforma
Loial Impex Suceava
Bioenergy Suceava